Академични форуми

Базовият доход: Европа експериментира – България нехае! Защо!

4 окт. , 2016  

На 30 септември 2016 г. в СУ „Кл. Охридски“ се проведе национален експертен форум, посветен на Европейската седмица за базов доход. Организаторите на тази изява – Съюз на икономистите в България, Катедра „Стопанско управление“ и Катедра „Социология“ на Софийския университет привлякоха за участие група специалисти, които се занимават със сравнителни изследвания и анализи на приложението на концепцията за Базов доход в ЕС и други региони. Сред тях бяха и представители на бизнеса, които изложиха свои алтернативни виждания за приложение на Базовия доход в България.
Встъпителни презентация на форума направиха Проф. Кръстьо Петков, Председател на СИБ и Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация.

dsc_6224
Проф. Петков проследи историята на зараждането на идеята за Базов доход от втората половина на 20 век, направи кратка характеристика на експериментите и пилотните проекти , които са в ход в ЕС и други региони, разгледа подробно алгоритъма на придобилия широка известност експеримент във Финландия. В своето обобщение той застъпи становището, че финландският модел може да послужи като прототип за стартиране на пилотен проект и в България.
Георги Неделчев – финансов експерт, изложи свое виждане за реформиране на данъчната система, особено в частта за косвените данъци в България като условие за реализация на концепцията за Безусловен базов доход. Той се аргументира както с опита на други държави като Германия, Белгия, Австрия, така и със собствени разчети за трансформация на системата за социално подпомагане за очакваните финансови ефекти от един евентуален експеримент в България.
Във втората част на дискусията бяха предложени различни варианти за приложение на базовия доход в българските условия с акцент върху предпоставките и последиците от подобно нововъведение.
dsc_6153
Тони Баждаров и Любомир Станков – инвеститори – обосноваха тезата, че Базовия доход не е бариера за реализиране на добри печалби от частния бизнес. Напротив, според тях чрез стимулиране на потреблението може да се даде допълнителен тласък за постигане на по-висока конкурентоспособност на национално и секторно равнище – наред със социалните предимства и опростяването на сложната система от социални плащания.
Доц. Димитър Нинов проследи взаимовръзката „Базов доход – бедност“ и изтъкна, че при евентуални реформи трябва да се приложат европейските измерители и стандарти за изчисляване на линията на бедност. Финансистът Румен Гълъбинов се спря на фискалните и монетарните аспекти на приложението на Базовия доход, които трябва да се отчитат преди да се пристъпи към фазата на експериментиране.
Групата от експерти постигна съгласие за нова работна среща за уточняване на понятийния апарат, критериите и оценките при подготовката на пилотен проект за Базов доход в България.

bgeconomist.bg

, ,


3 Responses

 1. Димо Райчев.член на СИБ каза:

  Мисля,че ние българите имаме нужда от по.подробна информация за базовия доход,техните задължения и след каква подготовка и създадени условия и кога може да се приложи!

  • Тони Баждаров каза:

   Базовият доход е държавна политика! Като такава следва да се приложи по волята на мнозинството от народа, но досега властите и подопечните им медии мълчат или лъжат по темата. Това води държавата и нацията ни към упадък и разруха. За такава политика трябва да се плаща по същия начин, както за политика на геноцид.

 2. Тони Баждаров каза:

  Днес е модерно да се предлагат промени в конституцията. Трудът е гарантиран, но не и доходът, а без него дори животът в съвременното общество е невъзможен! Ето как трябва да допълним конституцията:

  „Чл. 28а (нов)
  1. Държавата се грижи за въвеждането на безусловен базов доход.
  2. Базовият доход трябва да позволи на цялото население достойно човешко съществуване и участие в обществения живот.
  3. Законът определя финансирането и размера на базовия доход.“ http://www.parliament.bg/bg/const

  Мандат заслужават само политици, чиито послания са насочени към широките маси, предлагащи равно третиране и гарантирани човешки права за всички чрез базов доход, суверенна национална валута, евтин кредит за развитие и данъчна реформа, която освобождава икономиката от социалните функции на държавата! Ето какво имам предвид:
  https://drive.google.com/file/d/0B0nMjtYgJ2DFUzBnYlVFYlNUM2M/view.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.