Контакт

Офис на Съюз на икономистите в България: 

 гр. София, ул. „Раковски“ 108

Тел: +359 889442821 – секретар

Тел: +359 882933519 – сътрудник

e-mail: unieconom@abv.bg; 

e-mail: economistbg@gmail.com

Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюза на икономистите в България

тел: +359 877 033 557

Д-р ик. инж. Петър Нейчев
Зам. председател на Съюза на икономистите

Тел: +359 882 933 400

Доц. д-р Паскал Желев 
Секретар на Съюза на икономистите в България
тел.: +359 889 68 18 69