Контакт

Офис на Съюз на икономистите в България: 

 гр. София, ул. „Раковски“ 108

Тел: +359 889442821 – секретар

e-mail: economistbg@gmail.com

e-mail: unieconom@abv.bg; 

Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюза на икономистите в България

тел: +359 877 033 557

проф. Нено Павлов
Зам. председател на Съюза на икономистите

Тел: +359 888 608 920

Иван Попов
Секретар на Съюза на икономистите в България

тел.: +359 882 933 519