Контакт

Офис на Съюз на икономистите в България: 

 гр. София, ул. „Раковски“ 108

Тел: 02/987 18 47

e-mail: unieconom@abv.bg; economistbg@gmail.com

Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюза на икономистите в България
тел: +359 877 033 557

Доц. Д-р Паскал Желев 
Секретар на Съюза на икономистите в България
тел.: +359 889 68 18 69