Контакт

Съюз на икономистите в България
Председател на УС на СИБ проф. Кръстьо Петков
гр. София 1000
ул. „Раковски“ 108, офис 420
тел. : 00 3592 987 18 47; моб.: +35987 887 1847

е-mail: info@bgeconomist.bg