Контакт

Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюза на икономистите в България
тел: +359 877 033 557
Доц.Д-р Паскал Желев 
Секретар на Съюза на икономистите в България
+359 889 68 18 69
ул. „Раковски“ 108 София

e-mail:

unieconom@abv.bg

economistbg@gmail.com