BgEconomist,Академични форуми,Икономически форум

ПОКАНА Юбилейна научна конференция: 75 години катедра „Икономикс“ УНСС

25 окт. , 2023  

Съюза на икономистите в България заедно със Съюз на учените в България

(секция „Икономически науки“), като съорганизатори Ви канят да вземете участие в

Юбилейна научна конференция 75 години катедра „Икономикс“ УНСС, която ще се състой на

28 ноември 2023г.
Повече информация ще намерите по-долу.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.