Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ              

11 юни , 2024  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ 

на ЮБИЛЕЙНИЯ ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024 г.”

под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

на тема:

„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”

Тържествено връчване на наградите  на 14 юни 2024 г.,11.00ч.  в Дома за наука и техника на ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски, №108, ет.2, Зала 4

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Ивайла В. Табакова, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

 Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Александра А. Иванова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Ема В. Жечкова, Национална търговско-банкова гимназия, София

 Грамота и Парична награда – 150 лв.

Втора награда Трето място Алекс Ил. Кесендров, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд, София.

Валентина В. Борисова, Професионална гимназия по икономика, Перник

Грамота и Предметна награда – Таблет.

Специална награда на Председателя на Съюза на икономистите в България проф. Татяна Хубенова

– Петър Хр. Чилев, Национална търговска гимназия, Пловдив                                                       

Грамота и Парична награда – 250 лв.

 Второ, категория „Студенти”:

 Първо място – Стойчо Р. Русинов, Нов Български университет, Рая Янек Георгиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“        

Грамота и Парична награда от Стопански факултет на ЮЗУ – Благоевград, съорганизатор на Националния конкурс – 250 лв.

Втора награда Първо място – Милош З. Ристич,Университет за национално и световно стопанство, София           

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоВиктория М. Борисова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов       

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоНиколай Й. Йовчев, Университет за национално и световно стопанство, София    

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Михаела М. Папаринова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“           

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. Минко Русенов”, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, СвищовГеорги Вл. Николов, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград        

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място Радостина Ем. Юлева – Чучулайна, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград      

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоРалица Р. Велинова-Денчева,Икономически университет, Варна        

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Сузан Джихан Руфат, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд – София,

– Захарина Р. Томова, Стопанска академия  „Д. А. Ценов“, Свищов

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, София – Силвия Сашева Заркова, Антонио Вал. Дичев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място гл. ас. Мария Г. Паскалева, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Ивелина Ст. Русева, Обшина – Силистра  

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място –  д-р Виктория Ант. Тодорова, Общинска администрация – Симитли      

Грамота и Парична награда – 150 лв.

С номинационна Грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист-2024г.” се награждават:

Категория „Ученици”:

 1. Фунда Ерд. Осман – Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали 
 2. Анджелина П. Найденова – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца
 3. Лилия Б. Димова, Монна-Лиза Хр. Тодорова – Професионална гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов“, Габрово   
 4. Борис П. Добрев – Професионална Гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов”, Габрово   

новини и събития,Новини от България,Предстоящи събития

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ  В БЪЛГАРИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ И ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“

1 апр. , 2024  

Ви канят на 16 април 2024г. от 18.00ч в Зала 3, ет.2 на ФНТС, ул. Г.С. Раковски №108  за представянето на

НОВАТА КНИГА НА

ПРОФ. ПРОФ.Д.И.Н. ГАРАБЕД МИНАСЯН

“КОНВЕРГЕНТНА ИКОНОМИКА“

Приемат се предварителни заявки за участие в дискусията в Съюза на икономистите на ел.поща unieconom@abv.bg или  на тел. 088 944 2821.

Академични форуми,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА

14 мар. , 2024  

ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС:
„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024г.:
ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
на тема:
„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

Съорганизатор на Националния конкурс е

СТОПАНСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮГОЗАПАДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ НЕОФИТ РИЛСКИ“

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

• Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;

• Докладите трябва да бъдат написани на български език;

• Пълният текст на разработката следва да бъде до 15 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците; Разработката на екип от 2 до 3-ма участника не трябва да надхвърля 25 страници.

· В текста да не се посочва името на автора /или авторите/;

· Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:

име, презиме, фамилия; местоживеене;

адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон;

e-mail;

име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма -длъжност,

администрация – длъжност;

· Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

Докладите се представят както по електронен път на адрес: info@bgeconomist.bg, така и в два екземпляра по поща до 31 май 2024 г. на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист 2024г.”

За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; За въпроси към организаторите от СИБ контакт на e-mail: unieconom@abv.bg

Награди в конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.

• Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2024г.” ще се състои на 14 юни 2024 г. , по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 108, ет.2, зала 4, ФНТС .

• Неполучените на 14 юни 2024 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

Провеждането на Националния конкурс се осъществява от

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

· проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова – председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

· проф. д-р ик.н. Нено Павлов –Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

· Проф. д-р Румяна Нейкова

· Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС

· Проф. д-р Дарина Русчева

· Проф. д-р Ганчо Ганчев, ЮЗУ „Н.Рилски“

· Доц. д-р Милен Велушев, Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

Условията и примерни теми за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 26.01.2024г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2024”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2024”

София, 26 януари 2024 г.

BgEconomist,Академични форуми,новини и събития,Форум на СИБ

Икономисти и академици дискутираха дигитализацията в образованието и бизнеса

1 фев. , 2024  

В последната предколедна работна седмица в Института за икономически изследвания при БАН се проведе дискусионен форум за дигитализацията. За основен лектор бе поканен проф. д-р Андрей Захариев, декан на свищовския финансов факултет и председател на академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“. Събитието привлече десетки участници от света на науката, образованието и практиката. Съорганизатори на форума бяха Съюза на икономистите в България, факултет „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ и домакините от Икономическия институт при БАН.

Подготвената от проф. Захариев презентация бе на тема „Дигитализацията в образованието и финансовия сектор: стандарти и тенденции“ и стартира с отдаване на почит и уважение към генерациите учени-икономисти, които в СИБ и ИИИ-БАН са създали най-високо ниво на научни изследвания и академизъм. Сред тези учени е и проф. д-р Минко Русенов, патрон на фондацията, съорганизатор на форума и създател на седмичника „Икономически живот“.

От страна на организаторите проф. Татяна Хубенова като председател на Съюза на икономистите представи основния лектор и даде аргументи за важността на дебата за влиянието на дигитализацията върху обществената сфера. В пространно изложение проф. Захариев синтетично представи еволюцията на нормативната рамка за преподаване от дистанция чрез дигитални средства. Интерес предизвика реализираната в Свищовската академия концепция за въвеждане на академичен стандарт за аудиторна среда, който да надгражда училищния STEM и условно да бъде наречен BEST

(Бизнес, предприемачество, наука и технологии). Този нов стандарт вече има своя дебат и признание сред научната общност, вкл. чрез публикация на воден от проф. Захариев авторски колектив в индексирано издание на МОН.

Даденият практически пример за стандарт BEST за дигитална академична среда е с научна лаборатория „Делтасток“ в СА „Д. А. Ценов“ и провеждането на „Финансиада‘ 2023“ като локален принос към Националната стратегия за финансова грамотност. При отчитане на ролята на МОН като двигател в процеса на дигитализацията в образованието бяха дадени свидетелства за позитивните ефекти на програмите „Дигитална раница“ и „Дигитална квалификация“.

Финалната част от семинара бе върху дигитализацията във финансовия сектор и ролята на изкуствения интелект в образованието, науката и бизнеса. В дебата се включи, като представител на практиката, банкера Георги Константинов, който потвърди ускорените темпове за дигитализация на всички процеси във финансовия сектор, които намериха своя силен фактор за интензификация в условията на пандемията. С фокус върху изкуствения интелект проф. Захариев представи фрагменти от концепция, разработвана от екип, начело с акад. Христо Белоев, където възможностите за внедряване на този нов феномен на технологичното развитие в образованието, науката и бизнеса са практически неограничени.

На финала на семинара проф. Ирена Зарева като директор на ИИИ-БАН даде висока оценка за многомерната презентация на гостуващия свищовски професор. От страна на свищовската финансова общност проф. Захариев връчи юбилейния плакет LXX ANNIS на директора на Икономическия институт и потвърди ползата от по-висок ритъм на съвместни проекти и изяви между икономическите висши училища и БАН.

Презентацията на проф. Захариев е достъпна в портала за отворена наука ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/376713830 Кратко видео от събитието е достъпно и в YouTube: youtu.be/u7xpAVo5waI

BgEconomist,Академични форуми,Икономически форум

ПОКАНА Юбилейна научна конференция: 75 години катедра „Икономикс“ УНСС

25 окт. , 2023  

Съюза на икономистите в България заедно със Съюз на учените в България

(секция „Икономически науки“), като съорганизатори Ви канят да вземете участие в

Юбилейна научна конференция 75 години катедра „Икономикс“ УНСС, която ще се състой на

28 ноември 2023г.
Повече информация ще намерите по-долу.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

Национални награди на Съюза на икономистите в България – 2023 г.

23 юни , 2023  

На 17 юни 2023 г. в Дома на ФНТС, Зала № 4 се проведе официалната церемония по връчване наградите на Деветнадесетия национален конкурс „Млад икономист 2023 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика” на тема  Предприемачеството в България: да открием нови възможности, стимули и перспективи за модернизация на икономиката“, в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи”.  Съорганизатор на конкурса бе ИИИ при БАН. С кратко обръщение председателят СИБ  проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова и Ректорът на Икономически университет – Варна поздравиханосителите на отличия и официалните гости по повод Деня на професионалния празник на икономистите и връчването  на наградите. Водещият проф. д. н. Нено Павлов, зам. председател на СИБ обяви депозираните за участие в конкурса разработки от представители на 17 професионални гимназии и 5 университета, вкл. на университет в Париж, Франция  (Sciences Po 2), на бизнес организации и публични институции. Конкурсът се провежда с финансовата подкрепа на АИКБ, „Стара планина” Холд – София, Фондация „проф. д-р М. Русенов“ – Свищов, както и Ректорът на ИУ-Варна проф. д-р Евг. Станимиров. Връчени бяха над 20 награди, включващи Грамота, парични суми и таблети.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

10 юни , 2023  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

на Деветнадесетия национален конкурс на Съюза на икономистите в България

„Млад икономист – 2023 г.”

под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

на тема: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Наградите бяха връчени на 17 юни 2023 г., от 11:00 часа в Дом на ФНТС,

гр.София, ул.„Г.С.Раковски“ 108, Зала №4

Наградите на Националния конкурс в категориите „Ученици”, „Студенти”, „Докторанти” и „Млади специалисти и предприемачи до 35 години” бяха присъдени на следните участници както следва:

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Мартин Валентинов Грозев, Национална финансово-стопанска гимназия – София

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Арман Бирол Ахмед, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково

Грамота и Парична награда – 200 лв

Трето място-Първа наградаМерве Билгин Бейджет, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето място-Втора наградаМоника Емилова Семерджиева, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ – „Ученици“

Първа Специална награда на Института за икономически изследвания при БАН – София

Теодор Ерик Геворгян, Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златарев“ – Варна Грамота и Парична награда – 200 лв.

Втора Специална награда на „Стара планина“ Холд, София,

Петър Чилев, Национална търговска гимназия – Пловдив Грамота и Предметна награда – Таблет.

Трета Специална награда на Председателя на Съюза на икономистите в България

Ели Илиева Малева, Елизабет Мирославова Тонева и Никол Николаева Богданова, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев Грамота Парична награда –300 лв.

Четвърта Специална награда на Фондация „проф. д. н. Минко Русенов“, Стопанска академия-Свищов

Гергана Хаджиева и Даниела Метунова, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев Грамота Парична награда – 300 лв.

Второ, категория „Студенти”

Първо място Жак Милчев Семизов, Икономически университет – Варна Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Петър Димитров Тодоров, Sсiеnce PO Париж и Yale-NUS Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоне се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ – „Студенти“

Специална награда на „Стара планина“ Холд, София

Константин Георгиев Качулев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София Грамота и Предметна награда – Таблет

Трето, категория „Докторанти”:

Първо мястоРадослава Здравкова Лалчева, Университет за национално и световно стопанство – София Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място– Адриана Костадинова Атанасова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място – Радостина Емилова Юлева-Чучулайна, Югозападен университет „Неофит Рилски– Благоевград Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ- „Докторанти“

Специална награда на  Асоциацията на индустриалния капитал в България Михаела Ангелинова Ангелова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София Грамота и Предметна награда – Таблет

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо мястоМарияна Евгениева Любенова, Старши експерт в отдел „Човешки ресурси“ Столична дирекция на вътрешните работи – София Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Ивелина Стоянова Русева, Младши експерт в отдел “Образование и младежки дейности”, община Силистра Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място – Виктория Антонова Тодорова, Счетоводител в Дирекция ,,МДТ‘‘ към Община Симитли. Грамота и Парична награда – 150 лв.

С НОМИНАЦИОННА ГРАМОТА

за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2023г.” се награждават ученици, докторанти и работеща младеж:

Категория „Ученици”:

 1. Симге Билент Реджеб, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра
 2. Валентин Атанасов Хинков, Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ – Разград
 3. Дамла Айхан Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 4. Ерен Мюрсел Садуллах, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 5. Ъшъл Мюмюн Хасан, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 6. Тамай Несин Местан, Национална търговско-банкова гимназия – София
 7. Цветина Владимирова Иванова, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златарев“ – Видин
 8. Мартина Росенова Гочева и Мирослава Ангелова Николаева, Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ – Варна
 9. Кирил Демирев, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково
 10. Селин Турхан Юсеин, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 11. Елиф Мюмюн Ахмед, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
 12. Мария-Антония Станимирова Мицканова, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново

Категория „Докторанти”:

Михаела Теодорова Тодорова, Икономически университет – Варна

Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2023”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов Зам. председател на УС на СИБ, Главен координатор на конкурса „Млад икономист 2023”

София, 9  юни 2023г.

BgEconomist,Академични форуми

В Нов български университет се проведе Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации, устойчивост“

16 май , 2023  

На 12 май 2023 г. в Нов български университет се проведе Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации, устойчивост“, организирана от департамент „Икономика“ съвместно със Съюза на икономистите в България. В събитието участваха над 80 изследователи и представители на университети и изследователски институти от България, Франция, Люксембург, Грузия, Румъния, Китай и Ливан. В пленарната сесия на конференцията лектори бяха: проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Председател на Съюза на икономистите в България, д-р Сара Голдман, Директор на изследователски център Lux-SIR, Люксембург, д-р Юлия Моника Оехлер-Синкай, Институт за световна икономика на Румънската академия на науките и проф. д-р Нино Папашвили, Директор на Института за изследване на развитието на Университета Сулкхан-Саба Орбелиани, Грузия. Основните теми, дискутирани по време на форума бяха: предизвикателствата на зеления и енергийния преход, както и пред пазара на труда в ЕС, проблемите на европейската парична и икономическа интеграция, дигитализацията на икономиките, кръговата икономика и нови бизнес модели, рисковете и възможностите пред финансовия сектор, съвременни тенденции в маркетинга, туризма, счетоводството, застраховането и контролинга.

On 12th May 12 2023, the International Conference „The economy of the XXI century – crises, transformations, sustainability“ was held at the New Bulgarian University, co-organized by the Department of Economics and the Union of Economists in Bulgaria. More than 80 researchers and representatives of universities and research institutes from Bulgaria, France, Luxembourg, Georgia, Romania, China and Lebanon participated in the event. In the plenary session of the conference, speakers were: Prof. Dr. Tatiana Hubenova-Delisivkova, President of the Union of Economists in Bulgaria, Dr. Sara Goldman, Director of the Lux-SIR Research Center, Luxembourg, Dr. Iulia Monica Oehler-Şincai, Institute for World Economy of the Romanian Academy and Prof. Dr. Nino Papachashvili, Director of the Institute for Development Studies of Sulkhan-Saba Orbeliani University, Tbilisi, Georgia. The main topics discussed during the forum were: the challenges of the green and energy transition, as well as the labor market in the EU, the problems of the European monetary and economic integration, the digitalization of economies, the circular economy and new business models, the risks and opportunities facing the financial sector, modern trends in marketing, tourism, accounting, insurance and controlling.

BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ,новини и събития,Предприемачество

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ“ 2023г.

21 мар. , 2023  

„ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА»

НА ТЕМА:

“ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ: ДА ОТКРИЕМ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СТИМУЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА“

Съюзът на икономистите в България обявява конкурс сред младите хора за разработването на тема, посветена на предприемачеството и повишаването на ролята му за развитието на българската икономика.

       Съорганизатор на тазгодишния Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

        Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

        ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС се изисква до 30 май 2023г. представянето на есе, авторова концепция или доклад по избрана от самите участници тема за  развитието и проблемите на предприемачеството в разнообразните форми на реализацията му в България.

Още…

BgEconomist,новини и събития

МИИ ще си партнира с научните среди при формиране на политиките и стратегиите в сектора

5 мар. , 2023  

02.03.2023

Министерството на икономиката и индустрията и Съюзът на икономистите в България започват съвместна работа по подготвяните политики и стратегии в икономическия сектор. Днес министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и председателят на Съюза проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова подписаха Меморандум за стратегическо партньорство. В организацията участват редица от най-изявените учени в областта на икономиката в България.

Още…

BgEconomist

МИИ стартира стратегическо партньорство със СИБ

29 ное. , 2022  

Министерството на икономиката и индустрията стартира стратегическо партньорство със Съюза на икономистите в България. Това бе договорено по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с организацията. В Съюза влизат някои от най-изявените учени в областта, като те ще подпомагат институцията при формиране на политиките и стратегиите за развитието на сектора.

BgEconomist,Предстоящи събития,Форум на СИБ

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

30 окт. , 2023  

    УС на Съюза на икономистите в България (СИБ) на основание на чл. 22(1) от Устава на Съюза на икономистите в България насрочва Общо отчетно събрание на СИБ на 30 ноември 2023г. от 13 часа на адрес: София, ул. „Г.С. Раковски“ 108, ет.2, зала 3 при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СИБ за отчетния период  ноември 2022-ноември 2023г.

2. Финансов отчет за 2023г.

3. Приемане на насоките за дейността на СИБ през 2024г.

4. Текущи въпроси

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23(1) от Устава на СИБ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, място и дневен ред от 14 часа.

,