Икономика за всички,Икономически форум,новини и събития

Министерството на икономиката и индустрията ще си партнира с научните среди при формиране на политиките и стратегиите в сектора

5 мар. , 2023  

02.03.2023

Министерството на икономиката и индустрията и Съюзът на икономистите в България започват съвместна работа по подготвяните политики и стратегии в икономическия сектор. Днес министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и председателят на Съюза проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова подписаха Меморандум за стратегическо партньорство. В организацията участват редица от най-изявените учени в областта на икономиката в България.

„Днес даваме рамката на нашето сътрудничество и вярвам, че с подкрепата на научните и професионални среди, ще постигнем по-висока добавена стойност“, подчерта министър Стоянов. По думите му проблемите и предизвикателствата пред българската икономика трябва да се анализират цялостно и на високо професионално равнище, затова сътрудничеството със Съюза е толкова важно. Министерството на икономиката и индустрията и Съюзът на икономистите ще провеждат регулярни срещи и ще работят съвместно по политиките, свързани с икономическата среда у нас, защитата на потребителите, дуално обучение, външноикономическа и търговска политика на България, както и трансформацията на българската икономика в прехода към Индустрия 4.0 и климатична неутралност.

„От нас зависи да създадем предпоставките за модернизиране и конкурентоспособността на българската икономика, за да остават повече млади хора в България и да върнем тези, които днес работят в чужбина“, посочи икономическият министър. Председателят на Съюза проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова заяви, че е необходимо постигането на по-високо качество и по-добра оценка на труда в сферата на икономиката и те работят последователно по тази тема.

На официалното подписване присъстваха и проф.д.ик.н. Нено Павлов, заместник-председател на СИБ, д-р инж. Петър Нейчев, заместник-председател на СИБ, доц. д-р Владимир Зановиев, директор на Научноизследователския център по енергиен бизнес и инфраструктура на УНСС; доц. д-р Виктор Йоцов, член на СИБ и ИИкИ при Българска академия на науките, доц. д-р Петя Брънзова, член на СИБ и ИИкИ при Българска академия на науките, гл.ас.д-р Яна Пальова, член на СИБ и ИИкИ при Българска академия на науките, и Венелин Йорданов, член на Управителния съвет на СИБ и изпълнителен директор на “Пловдив Тех парк” АД.

Академични форуми

Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации и устойчивост“

2 мар. , 2023  

12 май 2023 г., София

Организатори:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Департамент „Икономика” и

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Икономическите и финансови кризи, пандемията, войните и конфликтите изостриха отдавна съществуващите икономически и социални проблеми в Европа и света. Те оказват съществено негативно въздействие върху растежа, търговията, заетостта, финансовите системи, околната среда и благосъстоянието на хората. Неблагоприятните икономически и социални ефекти  и рисковете пред европейската и световна икономика ще продължат и през следващите години. На преден план излиза необходимостта от иновативни и дългосрочни решения на икономическите и социалните проблеми и преосмисляне и промяна на съществуващия икономически и социален модел.  

Целта на конференцията е да продължи и задълбочи дискусията за постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиките. Основни акценти ще бъдат: зеления и енергиен преход, дигитализацията на икономиките и рисковете свързани с тях, както и проблемите и възможностите пред бизнеса и институциите, развитието на международната интеграция и регионалните интеграционни общности.

Секция „Международна икономика – пазари и политики“

Обхват на секцията: международна търговия; международни финанси; регионализация и глобализация; глобални стойностни вериги; международна интеграция и интеграционни общности; международна конкурентоспособност; публични политики в условия на отвореност на икономиката; централни банки и парични политики; международни финансови организации; енергийни политики; екологични политики.

Секция „Корпоративни финанси и финансов сектор – рискове и възможности“

Обхват на секцията: финансов мениджмънт и корпоративни финанси; управление на рисковете на корпоративно ниво; финтех; нововъведения във финансовото посредничество; политики и стратегии във финансовия сектор; интернационализация във финансовия сектор.

Секция „Маркетинг и стратегически корпоративни политики“

Обхват на секцията: нововъведения в маркетинговите политики и стратегии; корпоративни стратегии за интернационализация; стратегически мениджмънт; секторни политики.

Секция „Счетоводство, контролинг и одит“

Обхват на секцията: счетоводни стандарти, иновации в счетоводното отчитане; счетоводни политики; счетоводна оценка на рискове и одитиране; външен и вътрешен контролинг.

Секция „Бъдещите икономисти за бъдещето на икономиката“

Обхват на секцията: научни и емпирични доклади на студенти на департамент „Икономика“.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Иванка Данева, НБУ

Проф. д-р Иван Боевски, НБУ

проф.д.и.н. Нено Павлов, Съюз на икономистите в България

проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Съюз на икономистите в България 

проф.д-р Юлия Моника Оехлер-Синкай, Институт за световна икономика на Румънската академия на науките

Доц. д-р Ренета Димитрова, НБУ

Доц. д-р Станислава Георгиева, НБУ

Доц. д-р Надежда Димова, НБУ

Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС, Съюз на икономистите в България

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Цветелина Маринова

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Гл. ас. д-р Елена Спасова

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

24.04.2023  г. – Изпращане на заявките за участие
28.04.2023 г. – Потвърждение приемането на доклада за участие

09.05.2023 г. – Изпращане на програмата на конференцията

12.05.2023 г. – Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Заявките за участие в конференцията и кратко резюме (до 1 стр.) на доклада на български и английски език да бъдат изпратени до 24.04.2023 г. на следния и-мейл: econconf@nbu.bg
 2. Заявката за участие може да изтеглите от тук.
 3. Потвърждение за участие ще получите до 28.04.2023 г. на посочен от Вас e-mail.
 4. Докладите трябва да бъдат изпратени на електронен носител до 12.06.2023 г. на и-мейл econconf@nbu.bg .
 5. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат изпратени на авторите, след получаване на заявката за участие.
 6. Максималният брой доклади, с който може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 7. Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, регистриран в CEEOL.
 8. Конференцията ще се проведе в хибриден формат в Нов български университет и в платформата zoom.
 9. Регистрацията на участниците ще се извърши в Нов български университет на 12.05.2023 г. от 9.00 до 9.30 ч.
 10. Откриване на конференцията – 9.30 ч. на 12.05.2023 г..
 11. Работни езици: български и английски езици.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Техническите изисквания на докладите можете да изтеглите от тук.

Академични форуми

Министерството на икономиката и индустрията е сред организаторите на научен форум „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“

17 фев. , 2023  

27.02.2023

Научноизследователският център по енергиен бизнес и инфраструктура на Университета за национално и световно стопанство, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията и Съюза на икономистите в България организират научен форум на тема „Енергийната трансформация в България в контекста на плана RePowerEU“. Събитието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 10:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС.

Форумът ще бъде открит от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров, а в събитието се очаква да вземе участие и министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

Програмата включва два панела, а темите са структурирани в контекста на плана на Европейската комисия „RePowerEU“. Ще бъдат анализирани теми като въздействието на Плана върху българската електроенергийна система, Зелената сделка и ускоряването на енергийния преход чрез него, ролята му в развитието на българската индустрия и за увеличаване на конкурентоспособността на енергоинтензивната индустрия.

По време на събитието ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с алтернативните горива, въглищните централи и енергийната трансформация в контекста на „RePowerEU“. Ще бъдат дискутирани дългосрочните перспективи за диверсификация на енергийните доставки и промените за българската икономика в новата енергийна реалност.

Във форума ще участват представители на Министерството на икономиката и индустрията, „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, Съюза на икономистите в България, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Институт за енергиен мениджмънт, Институт за икономически изследвания към Българска академия на науките, Българска асоциация в атомната индустрия, Българско геополитическо дружество, инвеститори и учени от различни структури в страната и чужбина и др. Желаещите да участват в събитието следва да направят предварителна регистрация на и-мейл адрес vzinoviev@unwe.bg.

новини и събития

Министерството на икономиката и индустрията стартира стратегическо партньорство със Съюза на икономистите в България

29 ное. , 2022  

Министерството на икономиката и индустрията стартира стратегическо партньорство със Съюза на икономистите в България. Това бе договорено по време на среща на министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов с организацията. В Съюза влизат някои от най-изявените учени в областта, като те ще подпомагат институцията при формиране на политиките и стратегиите за развитието на сектора.

Академични форуми,Предстоящи събития

Покана

24 ное. , 2022  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
От името на Управителният съвет на Съюза на икономистите в България Ви каним най-учтиво да участвате в НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:
„РОЛЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ПОСТКРИЗИСНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕХОДА КЪМ КЛИМАТИЧНО-НЕУТРАЛНА ИКОНОМИКА“

Тематиката на КРЪГЛАТА МАСА включва три тематични направления:


• Опитът на българските кооперации в стопанското развитие и в управлението на кризи;
• Механизми, които кооперациите могат да предложат за модернизация на бизнес моделите на фирмите в условията на преход към климатично-неутрална икономика;
• Кои добри практики от кооперативното дело у нас и в чужбина са препоръчителни за българските условия?


Време и място на провеждането на проявата: 14 декември 2022г. , 11.00 часа в

София, ул. Г.С. Раковски 108 зала 2, Дом на науката и техниката на ФНТС в България.

Целта е да се дискутират проблемите на кооперациите и кооперативното дело в България на съвременния етап на изостряне на конкуренцията за ресурси и по-висока инвестиционна възвръщаемост. Предизвикателствата са значителни, но има неоползотворени възможности за развитие на кооперациите както за целите на устойчивото развитие, така също и за внедряването на нови бизнес модели, които се развиват като социално-солидарна икономика и споделена икономика.
Моля да потвърдите Вашето желание за участвате в Националната кръгла маса в срок до 10 декември 2022г. на имейл: unieconom@abv.bg и на тел +359 87 701 1710.

Форум на СИБ

П О К А Н А

7 ное. , 2022  

П О К А Н А

    От името на Съюза на икономистите и секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в откритите публични обсъждания за 2022г. „Дни на будителите“,  провеждани по традиция като инициатива на нашия съвместен творчески Клуб „Сребърна икономика“.

    Каним Ви  най-учтиво  на Първата дискусия от поредицата „Дни на будителите“ на 16 ноември 2022г. 13.00ч. Дом на науката и техниката, Зала 3, София, ул.Г.С. Раковски, 108 с любезното участие като основен лектор на

Проф. д.с.н. ЕМИЛИЯ ЧЕНГЕЛОВА,

директор на Института по философия и социология при БАН

на тема ИНДЕКС НА ТОЛЕРАНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Индексът на толерантността към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tollerance Index) е първи по рода си и е конструиран в рамките на научно изследователския проект „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“, изпълняван от екип под  ръководството но проф. д.с.н. Емилия Ченгелова и с финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Индексът се изчислява за пръв път и екипът има амбицията да бъде актуализиран веднъж на две години, за да бъде измерител на толерантността на населението към сенчестите практики в българската икономика.

Модератор: доц. д-р МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА

Моля, при желание от Ваша страна да потвърдите участието си в дискусията на тел: 087 701 1710 или на електронната ни поща unieconom@abv.bg.

                                                  От организаторите

Книги и автори

Представяне на новата книга на колегата Димитър Нинов БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

1 ное. , 2022  

Представяне на новата книга

на колегата Димитър Нинов

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

Bednosta v BG (Бедността в България)

Д-р Димитър Нинов e член на СИБ и на БАП към СИБ. Завършил е специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „К. Маркс“, сега УНСС. През 1974–1975 г. специализира в
Англия, а през 1992–2001 г. преминава краткосрочни курсове в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р. България в Направляващия комитетпо социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО (сега КСО); участник в преговорите по три-годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Световната банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и  социалната политика при НС; член на Събранието на представителите и на Контролния съвет на НЗОК; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социал-
ната политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в това число две самостоятелни
книги: „Социалната справедливост в пенсионното осигуряване“, издадена през 1998 г. на български и на английски език, и „Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика
в България през 2000–2006 г.“, публикувана през май 2008 г.

Още…

Форум на СИБ

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

15 окт. , 2022  

ОБЯВА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УС на Съюза на икономистите в България (СИБ) насрочва Отчетно годишно събрание на СИБ на 15 ноември 2022г. от 13.00 часа на адрес: София, 

ул. Г. С. Раковски 108, ет. 2, зала №4 с дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на СИБ за 2021г. и първото полугодие на 2022г.

 2. Финансов отчет за 2021г.

3. Приемане на насоките за дейността на СИБ през 2023г.

4. Текущи въпроси.