Книги и автори

Представяне на новата книга на колегата Димитър Нинов БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

1 ное. , 2022  

Представяне на новата книга

на колегата Димитър Нинов

БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ И БОРБАТА С ТЯХ

Bednosta v BG (Бедността в България)

Д-р Димитър Нинов e член на СИБ и на БАП към СИБ. Завършил е специалност „Политическа икономия“ във ВИИ „К. Маркс“, сега УНСС. През 1974–1975 г. специализира в
Англия, а през 1992–2001 г. преминава краткосрочни курсове в Австрия, Белгия, Швейцария и САЩ. Заемал е ръководни длъжности в МТСП и МФ. Бил е представител на Р. България в Направляващия комитетпо социална защита на Съвета на Европа; участник в подготовката на пенсионната реформа и КЗСО (сега КСО); участник в преговорите по три-годишното споразумение с МВФ; консултант на мисии в България на Световната банка и МВФ; представител на МФ в Комисията по труда и  социалната политика при НС; член на Събранието на представителите и на Контролния съвет на НЗОК; съветник на Президента на КНСБ. Научните му интереси са в областта на финансите, социал-
ната политика и жизненото равнище. Има десетки участия в национални и международни научни конференции и кръгли маси и над 150 научни публикации, в това число две самостоятелни
книги: „Социалната справедливост в пенсионното осигуряване“, издадена през 1998 г. на български и на английски език, и „Социални цели и последици на бюджета и икономическата политика
в България през 2000–2006 г.“, публикувана през май 2008 г.

Още…

Книги и автори

On-line застраховането изпреварва темпът на развитие на застрахователния пазар

20 фев. , 2017  

Темпът на развитие на On-line застраховането изпреварва темпът на развитие на застрахователния пазар. Защо е така?

Отговорът на поставения въпрос се намира в новата книга „Информационни системи и технологии в застраховането“ с автори проф. д-р Красимир Шишманов и гл. ас. д-р Милен Митков, член на Управителния съвет на Съюз на икономистите в България.

 

bgeconomist.bg

, ,

Книги и автори

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СИБ ЧЕСТИТИ НА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ

24 дек. , 2014  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ  ЧЕСТИТИ НА ВАС И ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ, ДОБРОТА И СОЛИДАРНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО И ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ, НОВИ НАДЕЖДИ И СМЕЛИ МЕЧТИ!

 ЗАЕДНО ЗА ПО-СИЛНА И СТАБИЛНА ИКОНОМИКА!

ПРОФ. КРЪСТЬО ПЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СИБ

Книги и автори

Образованието е инвестиция!

17 юни , 2014  

Управителният съвет на Съюза на икономистите в България подкрепи европейската гражданска инициатива „Образованието е инвестиция! Не смятайте разходите за образование като част от дефицита!“.

На 16 юни 2014 г. проф.Начко Радев, член на УС на СИБ взе участие в организирания от КНСБ форум под надслов „Подкрепете образованието!“.
Инициативата е лансирана през 2013 г. от г-жа Анна Диамантопулу, бивш евро-комисар и председател на DIKTIO – „Мрежа за реформа в Гърция и Европа“.
Основната цел на инициативата е да се осигурят ресурси, които да бъдат инвестирани в образованието, като по този начин ще се предоставят равни възможности за образование и обучение на всички млади хора в Европа във време на криза.
За да успее тази европейска гражданска инициатива се очаква до 6 август 2014 г. да бъдат събрани 1 000 000 подписи на европейски граждани в съответствие с правилата за европейските граждански инициативи. За целта КНСБ, съвместно със Синдиката на българските учители, стартира мащабна кампания по събиране на необходимите подписи из цялата страна.

Книги и автори

Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията

15 юли , 2013  

Автор:Лудвиг фон Мизес
Издател:Атлас

За читателите, които още не са се запознали с трудовете на един от най-проникновените умове на Австрия Лудвиг фон Мизес, лекциите, събрани в този сборник, са чудесна отправна точка. Те представят в резюме много от темите, на чието разработване Мизес посвещава живота си и които заемат централно място в „Човешкото действие”.

С жив и достъпен език преподавателят Мизес описва как действа пазарният процес, чрез който икономическата свобода мотивира хората да работят, спестяват и инвестират по свой избор. Обяснява как потребителското търсене на стоки и услуги стимулира предприемачите да организират и насочват производството по начин, който най-добре отговаря на нуждите и желанията на хората. Показва как погрешната парична политика и банков надзор от страна на държавата причинява инфлационни бумове и депресии. Изтъква, че социалистическото централно планиране означава край на икономическата рационалност.

Прочитайки тези лекции, читателят ще разбере защо Лудвиг фон Мизес беше един от най-влиятелните застъпници на свободата и свободното предприемачество през ХХ век.

Книги и автори

Лихвата – рак на обществото

15 юли , 2013  

Автор: Владимир Богданов

Издателство: Новата Цивилизация

Преди 100 години Силвио Гезел (1862 – 1930) в книгата си „Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари“ сочи, че съществуването на лихви във финансовата система на държавата е главна причини за това, светът да се развива „неустойчиво“, т.е. че лихвата е рак на обществото. Цялата работа се състои в това, че още преди 100 години Гезел дава „лекарство“ срещу този рак, а през 1932 г. в гр. Вьоргл (Австрия) това лекарство е успешно изпробвано в продължение на една година…
Професор Джон Кейнс през 1935 г. пише: „Аз мисля, че бъдещето ще научи много повече от Духа на Гезел, отколкото от Духа на Карл Маркс“.

Днес идеите на Гезел се разпространяват от проф. Маргарет Кенеди, чиято книга „Пари без лихва и инфлация“ е излязла през 1987 г. В тази книга са публикувани една статия и съкратен вариант на книгата на М. Кенеди.

Книги и автори

Парите без лихви и инфлация

15 юли , 2013  

Парите без лихви и инфлация
Автор: Маргарет Кенеди
Издателство: Хелиопол

Как да се създаде обменно средство, служещо всекиму

Из едно интервю с Бернар литаер, един от малкото банкери, които разбират връзката между Духа и парите:
„Парите са като тора: те са добри, само ако са разпределени, разпръснати. В системата на Силвио Гезел, парите се използват като средство за натрупване на богатства. Това създава работа, защото се ускорява оборота на парите, създава се стимул за бърза инвестиция. Вместо да сечете дърветата и държите парите в банките, ще садите дървета и ще строите добре изолирани къщи.“
Въпрос:
„Това дали е било изпробвано?“
Б. Литаер:
„Аз успях да намеря само три епохи: Класическият Египет, вторият период – около 300 години от европейското средновековие и третият – няколко години около 1932 год. във Вьоргл, Австрия. В Древен Египет, всеки, който си е давал житото на съхранение, е получавал своего рода разписка, с която е могъл да придобие други неща, т.е. тези разписки са били нещо като пари. Ако една година след като сте оставили житото, вие се появите с 10 разписки в склада, вие получавате жито за 9 разписки, защото има плъхове и разсипване, пък и на пазачите трябва да се плати. Отрицателна лихва! Защото вместо да се създава богатство във вид на натрупване на пари, всеки е инвестирал в трайни неща, например създавани са трайни подобрения на земеделските земи и напоителни съоръжения.“