новини и събития

10 икономисти, носители на Нобелова награда, предупредиха за дългосрочни последици от Брекзит

22 юни , 2016  

Едни от най-добрите икономисти в света написаха писмо, което изпратиха до британския Guardian. В него те предупреждават, че Великобритания ще понесе дългосрочни негативни последици, ако излезе от Европейския съюз. Десетте икономисти са носители на Нобелова награда за икономика. Те са лауреати на наградата в периода от 1970 до 2015, уточнява изданието. Още…

, ,

новини и събития

ЕВРОПЕЙСКОТО СОЦИАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ( ESS) В БЪЛГАРИЯ: АКАДЕМИЧНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА (Bulgarian participation in the ESS: academic and policy benefits and challenges)

16 юни , 2016  

П О К А Н А

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ В СЪСТАВ:
доц. Л. Димова, проф. Р. Стоилова, проф. К. Петков, доц. А. Нончев, доц. П. Кабакчиева
има удоволствието да Ви покани на дискусия на тема: Още…

, , ,

новини и събития

Покана за лекция на Alan Ahearne – 13.05.2015

7 май , 2015  

Уважаеми колеги,

Институтът за икономически изследвания при БАН има удоволствието да Ви покани на лекция на проф. д-р Alan Ahearne. Лекцията ще бъде на тема Luck of the Irish? The Turnaround of the Irish Economy. Лекцията ще се проведе на 13 май 2015 г. (сряда) от 11:00 ч. в Голямата зала на ИИИ при БАН (ул. „Аксаков” № 3), и ще бъде на английски език. Още…

новини и събития

Представяне на основните идеи в книгата на проф. Тома Пикети: “Капиталът в 21-ви век”

5 май , 2015  

гл. ас. д-р Атанас Владиков
Катедра “Икономически науки”, ФИСН
06.04.2015 г.
Зала “Компас”, Ректорат
ПУ “П. Хилендарски”

новини и събития

Номиниране и избор на подуправители на БНБ

11 апр. , 2015  

 

Уважаеми колеги,
Днес бяха внесени в деловодството на НС писма  до председателите на всички парламентарни групи  
с предложение за номиниране на подуправител на БНБ, с приложена концепция и биография на кандидата – г-н Гълъбин Гълъбов.
Документите бяха изпратени и по електронен път на всеки председател.

Предвид предварителната консултация с вас и повече от членовете на УС на СИБ, надявам се, че това е наша съвместна стъпка към работата ни в бъдеще с българските институции.

Прилагам документите.
Желая приятна вечер и светли празници!

С уважение,
проф. Кр. Петков

     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Съюз на икономистите в България /СИБ/

Относно: номиниране и избор на  подуправители на  БНБ

Като организация, която обединява специалисти в областта на икономиката, финансите, бизнеса и банковото дело, СИБ смята за необходимо предстоящият избор на гуверньор и  овакантени позиции на подуправители на БНБ да се предшествува от възможно най-широк обществен дебат. Този подход се налага както от ключовото значение на ръководния орган на БНБ за публичните финанси и националната икономика, така и от очерталата се в последно време тревожна тенденция за дестабилизация на банковия сектор-особено в частта за надзора.

Водено от тези съображения, ръководството на СИБ проведе консултации с банкови и финансови експерти, както и с представители на бизнеса, за да се уточнят вижданията относно критериите за подбор на кандидати за УС на БНБ, преди НС да  вземе окончателно решение. Очерта се общо становище, че новият състав на УС на БНБ трябва да се формира, като се спазват няколко принципни изисквания:

Първо, доказани професионални качества: успешен опит в оперативното банкиране и ръководството на търговски банки в България (част от европейски банкови групи и /или собственост на български акционери); широки познания за международните стандарти в банкирането; разбиране на спецификата на българската банкова система, работеща в условията на Валутен борд;

Второ, стратегическо мислене и подготвеност за реформи, особено в областта на банковия надзор, която се оказа невралгично място във функциониране на системата. Особено е важно кандидатите за ръководни постове да представят публично свои виждания за начина на присъединяването на България към Европейския банков съюз, Единния банков надзор, както и за подготовката за включване на страната в еврозоната.

Трето, отстояване на независимостта на централната банка при осъществяване на нейните регулаторни и надзорни функции , както и при провеждането на стратегически инициативи за стабилизиране на публичните финанси. Необходими са и сигурни гаранции, че членовете на колективния ръководен орган на БНБ ще прилагат еднакви критерии при  контрола върху дейността на търговските банки в България и ще отстояват без компромиси интересите на вложителите, кредитополучателите и инвеститорите в сектора; както и да подпомогне банките, особено тези с местни акционери, успешно да адаптират бизнес моделите си към пазарната среда, в условията на стриктно спазване на директивите на ЕС.

В контекста на тези съображения, предлагаме за подуправител на БНБ, отговарящ за банковия надзор, да се обсъди кандидатурата на

ГЪЛЪБИН НИКОЛОВ ГЪЛЪБОВ –

настоящ Изпълнителен директор  и член на УС на „Търговска банка Д“ АД.

Кандидатурата на г-н Гълъбин Гълъбов, която номинираме, напълно отговаря на формулираните по-горе изисквания.

Специално искаме да подчертаем, че той е изминал дълъг път в своята професионална кариера като банкер в различни български институции,  някои от които са част от водещи европейски банкови групи. Това е позволило на г-н Гълъбов  да опознае в детайли и отвътре оперативното банкиране.

 Г-н Гълъбов е специализирал в чужбина /САЩ/ , участвал е активно в експертни и научни форуми в областта на публичните финанси , управлението на банковата система и икономическото моделиране. Ползва се със заслужен авторитет в банковите среди. Подробности от неговото развитие като специалист и мениджър може да се видят в приложената автобиография.

По искане на ръководството на СИБ  г-н Гълъбов е представил и концепция за необходимите промени в българската банкова система , в съответствие с новите условия. Той има ясно и професионално защитено виждане за реформата в банковия надзор, която следва да се извърши без отлагане /виж приложената концепция към настоящата номинация/.

Ръководството на Съюз на икономистите в България заявява своята готовност да вземе активно участие в предварителния дебат по номинациите на новите членове на УС на БНБ, с което да допринесе за тяхната обективност, прозрачност и зачитане на професионалните критерии.

7 април, 2015 г.                                            Председател на УС на СИБ

София                                                                                               /Проф. Кръстьо Петков/

 

 

Медийната дискусия по повод предложението на СИБ до парламентарните групи в 43 НС за обществено обсъждане на кандидатурите за подуправители и управител на БНБ вече започна. Тук поместваме коментар от в-к „Банкер“ /10.4.2015 г./

 

 

Съюзът на икономистите предложи Гълъбин Гълъбов за вакантния пост

 

Съюзът на икономистите неочаквано е проявил инициативата да помогне за запълване на зеещата вече пети месец празнота в ръководството на управление „Банков надзор“. След като парламентът отстрани от длъжност подуправителя Цветан Гунев, който бе и негов ръководител, там и до момента няма легитимно избран началник. Предложението на управителя на БНБ Иван Искров на тази длъжност да бъде издигнат сегашният шеф на управление „Банково“ Димитър Костов бе отхвърлено от депутатите. И дупката в сърцето на надзора продължи да зее застрашително и притеснително за цялата банкова общност. Но Съюзът на икономистите е предложил на Народното събрание да се направи обществено обсъждане на кандидатурата на Гълъбин Гълъбов. Трябва да уточним, че не може да става дума за номинация – по закон такава може да направи само управителят на БНБ. А сегашният гуверньор Иван Искров засега като че ли не показва намерение да издигне нова кандидатура, след като предложението му за Димитър Костов не предизвика нужния политически консенсус.

Обсъждането, което предлага Съюзът на икономистите обаче, ще е полезно най-малко в две посоки. Първо, то може да помогне на следващия управител на БНБ, който веднага след избора си ще трябва да обяви своята номинация за подуправител и за шеф на „Банков надзор“. Като се има предвид, че желаещите да се нагърбят с тази отговорност не са много, една такава дискусия в Народното събрание, за която говори Съюзът на икономистите, ще е повече от ползотворна. Защото освен личността на Гълъбов съюзът предлага на депутатите да дебатират пред обществеността още нещо много важно: това е концепцията на кандидата за развитието на управление „Банков надзор“ като административна структура и на нейните функции. Видя се, че при сегашния състав и отговорности на управлението, то трудно може да осъществява последователен и ефективен контрол върху състоянието на търговските банки. Тридесет инспектори, разпределени в пет или шест екипа, трудно могат да правят планови проверки на място и във всяка от банките в страната повече от един път годишно. Това явно не е достатъчно. По всичко личи, че в БНБ има дефицит и на софтуерни програми, които онлайн да следят важни промени в кредитните портфейли на търговските банки или поне на достатъчно значителен брой големи заеми, които те са отпуснали. Става дума за програми, които да са свързани онлайн както с имотния регистър, така и с регистъра на особените залози. И автоматично да отчитат всяка промяна в броя и качеството на получените обезпечения, като ги съобразят с текущата информация за обслужването на заемите или пък за тяхното предоговаряне.

Случаят с КТБ постави на дневен ред и други важни теми, които е добре да бъдат професионално обсъдени в един открит дебат. Става дума за информираността и отговорността на УС на БНБ относно състоянието на банковия сектор, за адекватността на системата за гарантиране на влоговете спрямо сегашната структура на привлечените средства в банките у нас, за механизмите за ликвидна и капиталова подкрепа и още куп други дейности и оценки, които засягат стабилността на банковия сектор в България. 

Гълъбин Гълъбов може да бъде определен като банкер от кариерата. Той я започва през 1992-а като служител на една от най-големите по онова време държавни кредитни институции – МИНЕРАЛБАНК, където работи като кредитен инспектор и като дилър на валутните и на паричните пазари. С търговия на валута се занимава и в частната АГРОБИЗНЕСБАНК.

През 1996-а започва работа в държавната БИОХИМ и остава в нея и след като тя е продадена на германската „Ейч Ви Би“. Там заема длъжността началник на отдел „Маркетинг корпоративно банкиране и банкиране на дребно“. Активно участва в процеса по вливането на БИОХИМ в „УниКредит Булбанк“ през 2007-а. След това за една година е главен оперативен директор на застрахователна компания „КД Живот“. От 2008-а до 2011-а е изпълнителен директор на „Креди Агрикол България“ (купена през 2014-а от Корпоративна банка и преименувана в „Търговска банка Виктория“). През 2011-а Гълъбов става изпълнителен директор на „Търговска банка Д“ – длъжност, която заема и до момента. Има няколко публикации за финансови модели, оценяващи ефективността и бизнес стратегиите на търговските банки у нас.

 

****

Приложение:

Насоки за промяна на дейноста на БНБ според изискванията на новите условия

Гълабин Гълабов CV

новини и събития

In Memoriam

3 мар. , 2015  

Вчера научихме тъжна вест. проф. д-р Чавдар Николов  ни напусна завинаги.

 

Отиде си един достоен българин, искрен приятел и ерудиран учен.

 

Проф. Чавдар Николов отдаде целия си професионален живот на икономическата наука и университетско то образование.Изявяваше се като автор с оригинално мислене. Отстояване с убеденост своите виждания и не се примиряваш е с псевдонаучни то говорене.  Възпита стотици студенти и остави дълбока следа в школата на достоверните икономисти.

 

Ще го запомним като прекрасен човек и отзивчив колега!

 

Вечна му памет на профила. Опелото е утре в 12 ч. в подуенската църква!

 

От У .С на Съюз на икономистите в България