Книги и автори

Свободният пазар и неговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията

15 Юли , 2013  

Автор:Лудвиг фон Мизес
Издател:Атлас

За читателите, които още не са се запознали с трудовете на един от най-проникновените умове на Австрия Лудвиг фон Мизес, лекциите, събрани в този сборник, са чудесна отправна точка. Те представят в резюме много от темите, на чието разработване Мизес посвещава живота си и които заемат централно място в „Човешкото действие”.

С жив и достъпен език преподавателят Мизес описва как действа пазарният процес, чрез който икономическата свобода мотивира хората да работят, спестяват и инвестират по свой избор. Обяснява как потребителското търсене на стоки и услуги стимулира предприемачите да организират и насочват производството по начин, който най-добре отговаря на нуждите и желанията на хората. Показва как погрешната парична политика и банков надзор от страна на държавата причинява инфлационни бумове и депресии. Изтъква, че социалистическото централно планиране означава край на икономическата рационалност.

Прочитайки тези лекции, читателят ще разбере защо Лудвиг фон Мизес беше един от най-влиятелните застъпници на свободата и свободното предприемачество през ХХ век.

Книги и автори

Лихвата – рак на обществото

15 Юли , 2013  

Автор: Владимир Богданов

Издателство: Новата Цивилизация

Преди 100 години Силвио Гезел (1862 – 1930) в книгата си „Естественият икономически ред чрез свободна земя и свободни пари“ сочи, че съществуването на лихви във финансовата система на държавата е главна причини за това, светът да се развива „неустойчиво“, т.е. че лихвата е рак на обществото. Цялата работа се състои в това, че още преди 100 години Гезел дава „лекарство“ срещу този рак, а през 1932 г. в гр. Вьоргл (Австрия) това лекарство е успешно изпробвано в продължение на една година…
Професор Джон Кейнс през 1935 г. пише: „Аз мисля, че бъдещето ще научи много повече от Духа на Гезел, отколкото от Духа на Карл Маркс“.

Днес идеите на Гезел се разпространяват от проф. Маргарет Кенеди, чиято книга „Пари без лихва и инфлация“ е излязла през 1987 г. В тази книга са публикувани една статия и съкратен вариант на книгата на М. Кенеди.

Книги и автори

Парите без лихви и инфлация

15 Юли , 2013  

Парите без лихви и инфлация
Автор: Маргарет Кенеди
Издателство: Хелиопол

Как да се създаде обменно средство, служещо всекиму

Из едно интервю с Бернар литаер, един от малкото банкери, които разбират връзката между Духа и парите:
„Парите са като тора: те са добри, само ако са разпределени, разпръснати. В системата на Силвио Гезел, парите се използват като средство за натрупване на богатства. Това създава работа, защото се ускорява оборота на парите, създава се стимул за бърза инвестиция. Вместо да сечете дърветата и държите парите в банките, ще садите дървета и ще строите добре изолирани къщи.“
Въпрос:
„Това дали е било изпробвано?“
Б. Литаер:
„Аз успях да намеря само три епохи: Класическият Египет, вторият период – около 300 години от европейското средновековие и третият – няколко години около 1932 год. във Вьоргл, Австрия. В Древен Египет, всеки, който си е давал житото на съхранение, е получавал своего рода разписка, с която е могъл да придобие други неща, т.е. тези разписки са били нещо като пари. Ако една година след като сте оставили житото, вие се появите с 10 разписки в склада, вие получавате жито за 9 разписки, защото има плъхове и разсипване, пък и на пазачите трябва да се плати. Отрицателна лихва! Защото вместо да се създава богатство във вид на натрупване на пари, всеки е инвестирал в трайни неща, например създавани са трайни подобрения на земеделските земи и напоителни съоръжения.“

Форуми на СИБ

Съобщение на Управителния съвет на СИБ

15 Юли , 2013  

Каним колегите икономисти да се включат в онлайн експертен форум за обсъждане на

ПРОЕКТ на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

За улеснение на желаещите да участват в дискусията публикуваме на сайта на СИБ следните материали:
1. ПРОЕКТ на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.;

2. Презентация на БГ правителството: Изготвяне на Споразумението за партньорство – процес, съдържание и крайни срокове;
3. Бележки на Генерална дирекция “ Регионална и урбанистична политика” на Европейската комисия – 15 април 2013г.
4. Статия във в. „168 ч.” на Проф. Кръстьо Петков „Европейското финансиране: защо губим пари”?
Моля колегите да изпращат свои мнения и конкретни предложения до 15 юли 2013г. на следния адрес: unieconom@abv.bg

Въз основа на получените становища, Съюзът на икономистите в България ще направи обобщение, което ще бъде предоставено на Министерски съвет на Р България!

Проф. Кръстьо Петков
Председател на УС на СИБ

Форуми на СИБ

Експертен форум към СИБ

15 Юли , 2013  

Съобщение на Управителния съвет на СИБ

Каним колегите икономисти да се включат в онлайн експертен форум за обсъждане на ПРОЕКТ на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

За улеснение на желаещите да участват в дискусията публикуваме на сайта на СИБ следните материали:

1. ПРОЕКТ на СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.
2. Презентация на БГ правителството: Изготвяне на Споразумението за партньорство – процес, съдържание и крайни срокове;
3. Бележки на Генерална дирекция “ Регионална и урбанистична политика” на Европейската комисия – 15 април 2013г.
4. Статия във в. „168 ч.”  на  Проф. Кръстьо Петков „Европейското финансиране: защо губим пари”?
Моля колегите да изпращат свои мнения и конкретни предложения до 15 юли 2013г. на следния адрес:  unieconom@abv.bg
Въз основа на получените становища,  Съюзът на икономистите  в България  ще направи обобщение, което ще бъде предоставено на Министерски съвет на Р България!

Проф. Кръстьо Петков
Председател на УС на СИБ

Международен форум

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ „МАРИЦА“

15 Юли , 2013  

На 6 и 7 ЮНИ 2012 година, ще се проведе петия международен икономически форум „Марица“ в конгресният център на Международен панаир Пловдив.

Основни теми на събитието са:

  • Регионално развитие
  • ПЧП – алтернатива на европейските фондове
  • Възможности за инвестиции в общините от регион Южен Централен
  • Енергийна ефективност
  • Хранителна и преработвателна промишленост и земеделие
  • Машиностроене

Консултации и експертизи

Обществен съвет към министъра на финансите – 11 юли 2013г.

12 Юли , 2013  

По покана на министъра на финансите Петър Чобанов, проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ, ще представлява Съюза на икономистите в България на среща-дискусия, която ще се проведе на 11.07.2013 г., четвъртък, от 14.00 до 16.00 часа в Гранитна зала в Министерския съвет.

Целта на срещата е да бъдат представени и дискутирани мерките за изпълнение на правителствените приоритети от страна на Министерството на финансите чрез презентация на тема „Приоритети, реформи и реализирането им чрез бюджета“, представена от министър Чобанов.
Срещата-дискусия с водещи икономисти и финансови анализатори е част от поредицата Обществени съвети, които министърът на финансите провежда с представителите на неправителствени организации и доказани експерти в областта на макроикономиката.

Предприемачество

СЪОБЩЕНИЕ НА УС НА СИБ

12 Юли , 2013  

Проф. Кр.Петков ще вземе участие като представител на Съюза на икономистите в България в предаването „Видимо-невидимо“
на журналиста Калин Манолов – дискусия във връзка с националния бюджет, в BG ONAIR в неделя, 14 юли 2013г., от 18 ч.