BgEconomist

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

20 юни , 2021  

Целенасоченото развитие на управленските политики и бизнес концепции за зелено икономическо развитие в eвропейски и глобален мащаб се наблюдава през периода след 2008 г. То е обусловено от две тенденции, приемани за относително независими помежду си. Първата от тези тенденции е поредицата от финансови и стопански кризи на териториите на едни от най-развитите икономически региони в света. Систематичното и интензивно възникване на тези кризи, както и ръстът на загубите от тях, значителни по размер и глобални по своя обхват, представляват ясен и устойчив сигнал за изчерпване на водещите досегашни икономически модели (т. нар. концепции за „бизнес както обикновено”/”business as usual”). Това от своя страна налага разработването на нови подходи и концепции за стопанско развитие, които да отчитат, да управляват и дори да се възползват от съществуващите глобални предизвикателства. Зелената икономика е икономически модел, който се стреми към устойчиво и печелившо развитие, търсейки ситуации, които генерират икономически, социални и екологични ползи…“

Представяме ви Доклада на Марияна Евгениева Любенова удостоен с първо място в категория „Млади специалисти“ в Национален конкурс Млад икономист 2022

Може да изтеглите доклада от тук: Д 4 млади специалисти – М. Л.

 

, ,