Икономика за всички

АДЕКВАТНИ МИНИМАЛНИ ДОХОДИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСЕНСУС

19 сеп. , 2014  

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, с чуждестранно участие, София, 19 септември, хотел Рила, зала Адакта

 

 

Целите на Националната конференция са:

  1. Да се повиши информираността за ангажиментите, поети от Европейския Съвет и Европейската Комисия за адекватни схеми за минимални доходи и тяхното значение;

  2. Да се ​​изгради консенсус и да се лобира за предприемане на необходимите стъпки за постепенно прилагане на адекватни и достъпни схеми за минимален доход на национално и европейско равнище

 

Схемите за минимални доходи „осигуряват защитна мрежа за тези, които не могат да работят или да имат достъп до прилична работа и не могат да се възползват от социално-осигурителни плащания.”

Адекватен минимален доход е „доходът, който е необходим, за да живеят хората с достойнство и да участват пълноценно в обществото“.

 

     Участие с коментари и в дискусиите са потвърдили широк кръг заинтересовани страни: представители на НПО, синдикати, НСИ, МТСП, академични учени.

 

ПРОГРАМА

 

09.00–9.30   Регистрация на участниците

9.30–11.00

Откриване: Духомир Минев, Eвропейска анти-бедност мрежа България

 

Представяне на проекта за Европейската мрежа за минимални доходи, Мария Желязкова

 

Fintan Farrell, EAPN, Европейска мрежа за минимални доходи, Пътна карта на ЕС за прилагане на адекватни схеми за минимални доходи.  

 

Кръстьо Петков, Председател на Съюза на икономистите в България: Минимален доход: от европейските стандарти към българските реалности.

Sashko Jovanov, Eвропейска анти-бедност мрежа Македония, Минимални доходи в Македония

 

Въпроси и коментари

11.00–11.30  Кафе пауза

11.30 – 12.30 Адекватни минимални доходи: Проблеми и препоръки

Заявени участия:

Христина Христова, Институт за семейна политика: Социални услуги и семейни политики

Минчо Христов, Технически университет: Корупцията като основен фактор за бедността в България

Ерика Лазарова, ИИОЗ: Минималните доходи – условие за достоен живот в контекста на етиката на развитието

Димитър Ганов – ИИОЗ: Съществуват ли адекватни схеми за минимален доход, или: има ли шанс идеята за социално преразпределение днес?

Божидар Ивков, ИИОЗ, EAPN България: Гарантиран минимален доход и хората с увреждания

Въпроси и коментари

12.30-13.30  Обяд (в ресторанта на хотел Рила)

13.30-14. 30  Адекватни минимални доходи: Предизвикателства и предложения

Заявени участия:

Боян Захариев, Отворено общество: Статични и динамични симулации на промени в разпределението на доходите (или на резултатите от политиката по доходите).

                      Тони Баджаров, ДЕН: Българската мечта и безусловен базов доход

Цветан Минков, Съюз на пенсионерите 2004: Възможности за подобряване на ситуацията на българските пенсионери

Вяра Ганчева, ИИОЗ, EAPN България: Е – услуги за активно стареене в България – мисията възможна

 Въпроси и коментари

14,30 – 14,50   Кафе пауза

14.50 – 16,00   Дискусия и закриване на конференцията

Европейската мрежа за минимални доходи (EMIN) е двугодишен проект (2013-2014 г.), финансиран от Европейската комисия, с цел постигане на консенсус, за да се предприемат необходимите стъпки за постепенно прилагане на адекватни
и достъпни схеми за минимален доход в страните-членки на ЕС, в съответствие с Препоръката на Европейската комисия за активно включване от 2008 г., Стратегия Европа 2020 и в контекста на Европейската платформа срещу бедността и  социалното изключване.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.