BgEconomist,Конкурс Млад икономист

Анатоли Андреев получи Специална награда от Пловдив Тех парк

12 юли , 2020   Gallery

Изпълнителният директор на  „Пловдив Тех Парк“ АД, гр. Пловдив Венелин Йорданов връчи Специалната награда за успешно представяне в тазгодишното издание на Националния конкурс „Млад икономист“ на Анатоли Иванов Андреев,   Университет по библиотекознание и информационни технологии,  гр. София.

Темата на тазгодишния конкурс бе „МОЯТА ИДЕЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА”.

Дигиталната трансформация е една от най-важните тенденции в съвременното развитие на човешката цивилизация, която с напредъка в развитието на изкуствения интелект е изправена пред предизвикателствата на осмислянето на нови зависимости и нови етично-моралните характеристики на връзката между човека, обществото и дигиталните технологии. Четвъртата индустриална революция не просто чука на вратата, а е на път да си я отвори сама – със замах. Все още не се възпитават и обучават на съвременно равнище достатъчно кадри за нея. Как ще се справим със заличените рутинни по характер работни места и милионите новотехнологични работни места в този изключително бързо променящ се свят, в който изчезват все повече традиционни професии? Скоростта на промените обърква както старите бизнес модели, така и старите подходи на образование, обучение и квалификация в училища и университети. Много студенти и работещи не са сигурни в бъдещето при отговора на въпроса дали специалността им ще бъде търсена след години. Вероятно нужните на бизнеса професии ще се променят на всеки 10-15 години, а може би и много по-скоростно. Четвъртата индустриална революция не прилича на нищо, което човечеството е преживяло досега. Новите технологии водят до сливане на физическия, дигиталния и биологичния свят, което крие огромни възможности и потенциал. Скоростта, мащабът и дълбочината на тази революция оказват влияние, както върху световната икономика и политика, така и върху обществото, отделния човек и връзките им с природата.

https://bgeconomist.bg/

 

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.