Експертни мнения

Бедността в България

20 мар. , 2015  

     В настоящето изследване е направен опит да се определи и обхванат  основни причини за значително по-високото равнище бедността и населението в риск от бедност и социално изключване у нас в сравнение със средното им равнище за  страните – членки на ЕС. То няма претенции за изчерпателност и безспорност. Целта е да се заостри вниманието на българските политици, евродепутати и обществеността  върху този изключително остър и актуален за нашата страна проблем, както и да се предложат обосновани насоки и мерки за неговото ускорено ограничаване.

            Бедността и борбата с бедността и социалното изключване е актуален проблем не само за България, но за света , Европа и ЕС като цяло. Свидетелства за това са многобройни. В рамките на ЕС  ги откриваме  в   Стратегията „ Европа 2020”, в която борбата с бедността, социалното изключване и подобряване на условията на живот  е определена като една от най-важните  цели на ЕК през настоящето десетилетие;  както и  в решението на ЕК от преди няколко години , с което  2010 г. бе обявена като година за  борба с бедността в ЕС и  Европа  като цяло.

Димитър Нинов

 

Изтегли цялата статия: Бедността в България.docx


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.