BgEconomist,Икономика за всички

Българските инвестиции в кръговата икономика са над средното за ЕС ниво

24 окт. , 2019  

Според зам.-министърът на икономиката банките имат огромната роля да финансират устойчиво развитие.

Частните инвестиции в България, имащи значение за кръговата икономика, се оценяват на около 0.18% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната (бел. ред. – около 200 млн. лв. през 2018 г.). Това каза зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на Конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от ВУЗФ. На събитието присъства още вицепремиерът Марияна Николова, представители на академичните и бизнес средите.

Борисов посочи, че в настоящия програмен период политиката на Министерството на икономиката е фокусирана върху иновациите, като основен фактор за устойчив растеж и повишаване добавената стойност в икономиката. По думите му визията за развитие на иновациите у нас са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. „Една от основните цели в Стратегията е стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор, използваща ресурсоефективни/безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при източника, намаляващи въглеродните емисии“, подчерта той.

Икономическият заместник-министър изтъкна, че основен финансов инструмент за реализация на заложените цели в Стратегията е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която се финансират проекти по приоритетни оси 1 „Технологично развитие и иновации“ и 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“.

„По първата приоритетна ос са в процес на изпълнение три процедури на обща стойност 217 млн. лева, като те са насочени към разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията, съобщи Борисов. Той допълни, че по втората приоритетна ос се изпълняват три процедури на обща стойност 298 млн. лева, които са насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятията и пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“.

Заместник-министърът на икономиката отбеляза и огромната роля на банките за финансирането за устойчиво развитие. „Те се явяват своеобразен проводник на трансформацията на икономиката в кръгова и са основен акцент на днешния форум за споделяне на добри идеи и успешни бизнес партньорства, които са довели до създаване и развитие на иновативни технологии, системи и решения с благоприятен ефект върху околната среда“, завърши той.

Източник: https://www.economic.bg

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.