BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Форум на СИБ

Въздействие на пандемията COVID – 19 върху малките и средни предприятия от Югозападен Регион, България

25 ное. , 2021  

ДОКЛАД   на Радостина Юлева – Чучулайна представен на Национален конкурс Млад икономист 2021 – „Гласът на младите за силна икономика“ и  спечелил първо място в категория Докторатни.

Тема на конкурса „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„

Резюме

В динамична кризисна ситуация като настоящата, въздействието на COVID – 19 върху икономиката на България и в частност на малките и средни предприятия постоянно се променя. Малкият и среден бизнес все повече изпитват затруднения, несигурност и застрашаване от фалит. Изключително малко са предприятията, които успяват по време на пандемията да запазят пазарни позиции и да увеличат финансовия си резерв. Развитието на МСП в Югозападна България все повече е на ръба и за да се осъществи е необходимо да се преорганизира дейността в дигитализирана и да се въвеждат редовно иновации. Основната цел на настоящият доклад е да се изследва въздействието на пандемията COVID – 19 върху малките и средни предприятия от Югозападна България

Основните изследователски методи използвани в разработката са контент анализ, метод на анализ и синтез, интуитивен и систематичен подход, анкетно проучване.

Ключови думи: въздействие, пандемия, МСП, дигитализация, иновация, конкурентоспособност

Веведение

Пандемията COVID-19 засегна фирми от всякакъв мащаб, но МСП могат да бъдат особено уязвими по няколко причини. Първо, те са по-разпространени в страната и в секторите, което ги прави по-засегнати от кризата. Второ, МСП са по-уязвими към някои от каналите на въздействие на пандемията, отколкото по-големите фирми в държавата и в частност на сектора. И накрая, МСП могат да имат по-малко възможности да отговорят на промените в организационно, оперативно, финансово и структурно ниво.  Пандемията на COVID-19 е „уникална” криза, тъй като едновременно шокира малките и средни предприятия по няколко канала: шок на доставките (намалено предлагане на работна ръка, докато работниците остават вкъщи, липса на входящи ресурси, нарушени вериги за доставки и т.н.); шок от търсенето (намалено търсене от потребителите (уволнени, карантинирани и т.н.), по – малко спестявания, предпазливост на инвеститорите); несигурност (неспособност да разчита на поток от бъдещи приходи, който оправдава например подмяна на работници или машини); и липсата на финанси.

Може да прочетете целия Даклад на следния линк: Въздействие на пандемията COVID 

, , , , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.