BgEconomist,Конкурс Млад икономист

Днес черпят БГ икономистите

11 юни , 2018  

На 11 юни празнуват българските икономисти. Професионалният им празник е обявен с решение на Министерски съвет с № 320/29.04.2005 г.. Повод за него са навършилите се тогава 110 години от създаването на първото българско икономическо дружество. То работи активно до 1948 г., когато дейността му замира. През 1964 г. е възстановено под наименованието Дружество на икономистите в България. От 1990 г. е преименувано в Съюз на икономистите в България. 

През всички години на съществуването му в дейността на дружеството са участвали видни представители на икономическата наука. Обявяването на 11 юни за професионален празник е признание за труда на тези важни за бизнеса хора и цели да послужи за утвърждаване на самочувствието им на добри и уважавани специалисти, както и да подчертае приноса им в развитието на икономиката като наука. А тя има важно значение за живота ни, особено в последните години.

Родните икономистите, оставили диря у нас са много. Сред най-видните –  с особен принос в икономическата наука бе  Иван Илиев – проф. д-р на икономическите науки и член-кореспондент на БАН, починал на 17 октомври 2017 г. на 92-годишна възраст. Той бе уважаван дългогодишен университетски преподавател и изтъкнат стопански деец от най-висок ранг. Проф. Иван Илиев е съвместявал научноизследователската дейност с участие в държавните органи на управление. Бил е ректор на ВИИ „Карл Маркс“, сега УНСС,  зам.председател и главен научен секретар на БАН, заместник-министър в няколко министерства, два пъти зам. председател на Министерски съвет и председател на бившата Държавна планова комисия. Той е един от съставителите и автор в Икономическа енциклопедия в два тома.

Стимул за младите икономисти е националния конкурс „Млад икономист“. Тази година в навечерието на професионалния им празник, призът бе връчен на докторант Силвия Заркова от катедра „Финанси и кредит“ при Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов. Националният конкурс се провежда ежегодно под наслов „Гласът на младите за силна икономика“ и стимулира ангажираността им за актуална оценка, осмисляне и търсене на полезни решения по актуални проблеми.

Източник: www.marica.bg/

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.