BgEconomist,Предприемачество

ДО 50 000 ЕВРО ЗА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО НОВА ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

25 окт. , 2021  

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) стартира инициативата „Ускорител на общността на EIT — разрастване на начинания, свързани с новия европейски Баухаус“ („EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures“), за да подкрепи инициативата „Нов европейски Баухаус”. В рамките на първата покана 20 иновативни компании ще получат финансиране в размер до 50 000 евро на предприятие, за да се ускори разработването на решения за съчетаване на устойчивост (от цели в областта на климата до кръговост, нулево замърсяване и биоразнообразие), естетика (качество на изживяването и стил в допълнение към функционалността) и приобщаване (включително поставяне на многообразието на първо място, осигуряване на физическа и ценова достъпност).

Тази покана е част от по-голям бюджет от 5 млн. евро за подпомагане на дейности, свързани с новия европейски Баухаус, от новата общност на EIT за периода 2021—2022 г. Срокът за представяне на предложения по поканата е 17 декември 2021 г. Стартиращи и разрастващи се предприятия могат да кандидатстват и да разширят своята дейност. Пилотната фаза на този ускорител започна в началото на 2021 г., като вече са подпомогнати 13 начинания на обща стойност 650 000 евро.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Новият европейски Баухаус преминава от проектиране към конкретни резултати благодарение на пряката подкрепа за европейските новатори от Европейския институт за иновации и технологии. Инициативата допринася за Европейския зелен пакт, но също така и за новите амбициозни мисии на ЕС в рамките на „Хоризонт Европа“. Очаквам с нетърпение да видя всички новаторски идеи и продукти от талантливи европейски предприемачи за нашите обществени пространства и за устойчив растеж в Европа.

Тази съвместна инициатива на общността на EIT за новия европейски Баухаус има бюджет от 5 млн. евро за 2021 г. и 2022 г. за:

  • предоставяне на услуги за ускоряване и подкрепа на предприемачи, новатори и начинания, свързани с новия европейски Баухаус
  • създаване и мобилизиране на граждански инициативи
  • предлагане на дейности за обучение по предприемачество и образователни ресурси за повишаване на квалификацията и учене през целия живот.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: https://bia-bg.com/

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.