Икономика за всички

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум за блокчейн

4 фев. , 2018  

Европейската комисия положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги (блокчейн), с подкрепата на Европейския парламент, представляван от Якоб фон Вайцзекер – автор на актуалния доклад относно виртуалните валути.

Обсерваторията и форумът ще представят основните тенденции при технологиите за блокови вериги, ще оказват съдействие на европейските участници и ще подкрепят ангажимента, поет от Европа към редица заинтересовани лица, осъществяващи дейност в областта на блокчейн.

Технологиите за блокчейн, позволяващи равномерното съхраняване на информационни блокове в цялата мрежа, се считат за голямо постижение, тъй като осигуряват висока степен на проследимост и сигурност на извършваните онлайн икономически трансакции.

Очаква се те да окажат въздействие върху цифровите услуги и да променят из основи бизнес моделите в широк кръг от области, като например здравеопазването, застраховането, финансите, енергетиката, логистиката, управлението на правата върху интелектуалната собственост или публичните услуги.

„Трябва да създадем подходящата благоприятна среда – не плетеница от инициативи, а цифров единен пазар за блокови вериги в услуга на всички граждани. Обсерваторията и форумът на ЕС за блокови вериги са важна стъпка в тази посока”, посочи комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Чрез научноизследователските програми на Европейския съюз – РП7 и Хоризонт 2020, Европейската комисия финансира от 2013 г. проекти в областта на блоковите вериги. Тя ще осигури до 340 млн. евро за финансиране за проекти, основаващи се на блокчейн технологии, до 2020 г.

Европейските предприемачи вече предлагат технологични решения, основаващи се блокови вериги. В пилотните проекти са представени основни участници от традиционни сектори, като банки, застрахователи, фондови борси, логистични или други дружества. Много държави членки обявиха инициативи за насърчаване на използването на блокчейн технологии, информира technews.bg.

Европейската комисия иска да използва съществуващите инициативи като основа, да гарантира тяхната трансгранична съвместимост, да консолидира натрупания опит и да се бори с новите предизвикателства, възникнали вследствие на блоковите вериги (отпадането на посредничеството, надеждността, сигурността и проследимостта при проектирането).

За да се разшири влиянието на Обсерваторията в Европа, като партньор беше привлечен ConsenSys – установен в Европа глобален играч, избран чрез тръжна процедура, открита през миналата година. След подписване на договора на 29 януари 2018 г., ConsenSys ще работи в тясно сътрудничество със службите на Комисията по управлението на Обсерваторията и форума на ЕС.

 

 

Източник: www.financebg.com

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.