новини и събития

Икономиката през 2016: Повече потребление, по-малко износ и инвестиции

8 юли , 2016  

Според пролетната прогноза на МФ приносът на капиталовите разходи към БВП ще бъде отрицателен.
През тази и следващите няколко години основният двигател на българската икономика ще бъде вътрешното потребление. Надеждите на правителството за него са свързани предимно с увеличаващата се заетост и повишаващите се доходи.

За сметка на това обаче приносът на износа все повече ще намалява, а този на инвестициите ще бъде дори отрицателен през 2016 г. По-големите рискове за ръста на БВП на България са свързани с международната среда – геополитическата несигурност, нарастващите разходи на ЕС заради миграционния поток, влошените очаквания за развиващите се икономики. Именно това са факторите, които ще тежат върху инвестиционната дейност и експорта.

Така в пролетната си макроикономическа прогноза Министерството на финансите (МФ) запазва прогнозата си за ръста на икономиката на 2.1% през 2016 г., 2.5% през 2017 г. и 2.7% през 2018 и 2019 г.

Новият мотор е вътрешното потребление

Спрямо есенната прогноза МФ леко повишава очакването си за приноса на вътрешното потребление към БВП от 1.3% до 1.5% през 2016 г. Причината за оптимизма е преди всичко добрата тенденция на пазара на труда през изминалата година, която се очаква да продължи и през тази. Безработицата през 2016 г. се очаква да спадне до 8.6%, докато предвижданията в есенната прогноза бяха за 9.1%. Повишаването на заетостта ще доведе до увеличаване на разполагаемия доход на домакинствата и съответно потребителските им разходи, смятат от МФ. Най-много ще се търсят кадри в сектора на услугите, по-ниско ще е увеличението на заетите в промишлеността. По-съществено нарастване на доходите на труд се очаква през 2017 – 2019 г., когато се очаква по-висока икономическа активност и нарастване на цените в страната.

По-малко публични инвестиции

С очакванията за по-висока заетост и потребление обаче добрите новини за българската икономика се изчерпват. МФ ревизира надолу предвижданията си за приноса на инвестициите към БВП от положителните 0.7%, очаквани през есента, до -1.8% в пролетната прогноза. Причината е ясна – публичните капиталови разходи ще се понижат. За разлика от последните няколко години, когато имаше ударно възстановяване на европейски средства по различни програми, през 2016 г. тепърва започва реализацията на проекти по новите оперативни програми на ЕС и тяхното изпълнение ще отнеме повече време. По-неприятното в случая обаче е, че частните инвестиции не могат да компенсират спада на публичните такива. МФ очакват известно възстановяване на частните инвестиции, най-вече в строителството и в повече разходи за машини и оборудване, но като цяло то ще остане слабо.

Притеснителни са и прогнозите за приноса на износа към БВП. В годините на кризата именно продажбите навън бяха двигателят на икономиката, а 2015 г. също беше силна за експортно ориентирания ни сектор. През тази и следващите няколко години обаче експортът ни ще расте по-бавно, а това по линия на суровините, необходими за експортно ориентираните отрасли, ще доведе и до известно забавяне във вноса. Все пак този ефект върху вноса ще бъде ограничен от ускореното потребление на домакинствата. Приносът на нетния износ за растежа на икономиката ще се намали до 1.3 процентни пункта при 2.1 процентни пункта през 2015 г. Забавянето на износа е свързано с неблагоприятната перспектива пред развитието на икономическата активност в световен мащаб. Икономическият растеж в развиващите се пазари се забавя, а има вероятност от стагнация в по-големите развити икономики наред с риска от по-продължителен спад на международните цени, смятат от МФ. Засилването на граничния контрол в ЕС може да ограничи търговията в региона, докато пък предоставянето на значителни суми от бюджета на ЕС за справяне с тази криза ще ограничи ресурсите за инвестиции. Още един проблем за българския износ ще е забавянето на търсенето в някои от големите икономики в ЕС.

Трета поредна година със средногодишна дефлация

Въпреки трайно установилите се дефлационни процеси в страната през последните две години поради по-ниските цени на петрола и суровините правителството очаква в края на 2016 г. тенденцията да се обърне. Все пак за трета поредна година средногодишната инфлация ще остане отрицателна: -0.8%. Основният фактор за това остават ниските международни цени на петрола, въпреки че предвиденото известно поевтиняване на еврото спрямо долара ще забавя дефлацията при нехранителните стоки. Планираното увеличение на акцизите върху цигарите в периода 2016 – 2018 г. пък се очаква да повиши цените им средно с 4% в края на 2016 г.
Прогнози за ръста на БВП на България (в %)
2016 2017
БНБ 2.1 2.8
ЕК 1.5 2
МФ 2.1 2.5
Световна банка 2.2 2
МВФ 1.9 2.5

Източник: http://www.capital.bg/

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.