BgEconomist,Икономика за всички,Конкурс Млад икономист

ИКОНОМИКАТА С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ЗЕЛЕНА И КРЪГОВА

6 апр. , 2022  

Нашето благосъстояние зависи от използването на природните ресурси. Ние добиваме ресурси и ги превръщаме в храни, сгради, мебели, електронни устройства, дрехи и пр. Тази експлоатация на ресурсите обаче надхвърля възможностите на околната среда да ги генерира и доставя. Как да осигурим дългосрочното благосъстояние на обществото? Превръщането на икономиката ни в зелена може без съмнение да помогне.

Благосъстоянието не се поддава лесно на определяне или измерване. Много от нас биха посочили доброто здраве, семейството и приятелите, личната сигурност, живота в приятна и здравословна околна среда, удовлетворението от работата, дохода, осигуряващ добър жизнен стандарт, като фактори, допринасящи за нашето благосъстояние.

Въпреки възможните различия между отделните хора, опасенията от икономическо естество (да имаш работа, достоен доход и добри условия на труд) играят важна роля за благосъстоянието ни. Съображенията във връзка със сигурността на работното място или безработицата добиват особено значение в периоди на икономическа криза и могат да засегнат самочувствието и благосъстоянието на цялото общество.

Очевидно е, че се нуждаем от добре функционираща икономика, която да осигурява не само необходимите ни стоки и услуги, но и работни места и доходи, гарантиращи определен жизнен стандарт.

Зависи ли икономиката от околната среда?

Добре функциониращата икономика зависи, наред с други неща, от непрекъснат поток на природни ресурси и материали, например дървен материал, вода, земеделски култури, риба, енергия и минерали. Проблемите в снабдяването с основни материали могат всъщност да доведат до спиране на зависими сектори и да принуди фирмите да освобождават хора или да прекратят доставките на стоки и услуги.

Да имаме непрекъснат поток означава да можем да добиваме толкова, колкото искаме. Но можем ли наистина да постигнем това? Или, ако го постигнем, какво въздействие ще има то върху околната среда? Колко можем всъщност да добиваме, без да навредим на околната среда?

Краткият отговор е, че ние вече добиваме прекалено много — повече, отколкото планетата може да произведе или да попълни за даден период от време. Някои изследвания показват, че през последните сто години световното потребление на материали на глава от населението се е удвоило, а това на първична енергия се е утроило. С други думи, всеки един от нас потребява кръгло три пъти повече енергия и два пъти повече материали, отколкото нашите деди са потребявали през 1900 г. Но има и още нещо — сега това правят над 7,2 милиарда души в сравнение с 1,6 милиарда през 1900 г.

Това темпо на добив и начинът, по който използваме ресурсите, всъщност намаляват възможностите на планетата да ни осигурява необходимото. Да вземем примера с рибните запаси. Прекомерният улов, замърсяването и изменението на климата са засегнали сериозно световните рибни запаси. На много крайбрежни общности, зависещи в миналото от рибарството, им се наложи да инвестират в други сектори, например туризъм. Тези, които не са успели да диверсифицират икономиката си, са в много трудно положение.

В действителност икономическите дейности водят до широк спектър от екологични и социални последствия. Замърсяването на въздуха, подкиселяването на екосистемите, загубата на биологично разнообразие и изменението на климата са все екологични проблеми, засягащи сериозно благосъстоянието ни.

Източник: https://www.eea.europa.eu/

, , , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.