Форуми на СИБ

Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на растежа и преодоляване на диспропорциите

5 окт. , 2016   Gallery

На 4.10.2016 г. в гр. Габрово се състоя кръгла маса на тема „Икономически и социални фактори и инструменти за ускоряване на растежа и преодоляване на диспропорциите в регион „Централна Северна България“ – Фокус върху Област Габрово. Събитието бе организирано от Съюз на икономистите в България, Асоциация на българските градове и региони – със съдействието на Технчески университет, Габрово и Федерацията на научно техническите съюзи.
Форумът премина с участието на група експерти – изследователи и анализатори на регионалното развитие, както и автори на иновативни екологични и енергийни проекти, подходящи за приложение в изоставащите региони.

В своето встъпление към дискусията проф. Кръстьо Петков, председател на УС на СИБ подчерта, че това е седмият поред регионален дебат, който се провежда съвместно с местни власти и институции, като този път фокусът е върху Централна северна българия и област Габрово. Целта е да се представят европейските стратегии и нови политики за насърчаване на растежа и преодоляване на регионалните диспропорции, от една страна; както и да се привлече вниманието на институциите и бизнеса от регионите върху перспективни проекти в ключови области на социално-икономическото развитие, енергетиката и екологията.
В първата част на дискусията бяха представени виждания и анализи за новите подходи и тенденции в насърчаването на иновативни проекти и решения в Европа, както и препоръки за тяхното приложение в България. Виктор Блъсков, експерт в Европейския Парламент говори за дебата в Брюксел относно планинските региони , който се е състоял по идеи на българския евродепутат Илияна Йотова през пролетта на 2016 г. Той разясни какви са финансовите възможности и инструменти от 2017 г. в практиката на държавите, членове на ЕС, в които са концентрирани региони със забавен растеж и демографски проблеми, интензивна миграция и т.н. да се реализират насоките, утвърдени от Европарламента и директивите на ЕК.

Мария Манолова, експерт в България Инженеринг, представи проекта на компанията за изграждане на хидрокомплекси за производство на електроенергия впо течението на р. Искър (проектът е на фаза реализация), както и инженерно-техническите и финансово-икономически и екологични предимства от използването на тази иновативна технология по поречието на р. Дунав.

Проф. Начко Радев от СИБ запозна участниците във форума с потенциала и инструменталните предимства на социалното предприемачество при разработването на стратегии и програми за ускоряване на развитието в периферните региони. Той даде и различни примери за успешно приложени проекти в европейски страни и напредналите социално-икономически райони и общини в България.
Във втората част на дискусията централна тема беше предстоящата териториална реформа за преструктуриране на регионите и общините с цел оформяне на т.нар. NUT-2 (второ равнище в териториалното устройство на европейските държави). Замисълът и целите на тази реформа бяха огласени от правителството преди няколко месеца, но публична дискусия относно възможните варианти не се състоя. Експертната среща в Габрово по темата предизвика оживени дискусии и множество въпроси. Д-р Александър Трифонов (СИБ) обоснова тезата, че при формирането на второто равнище в териториалната структура в България може и трябва да се ползват предимствата на публично-частното партньорство. Белин Моллов, бивш зам. министър и експерт на Асоциацията на българските градове и региони, представи свое многовариантно виждане за териториалната реформа, посочвайки подробно какви са предимствата и недостатъци на всяко от възможните решения.

www.bgeconomist.bg

, ,


One Response

  1. Димо Райчев.член на СИБ каза:

    Бих се радвал,ако се публикуват основни тезиси ,изводи и предложения на докладчиците! Така ще се даде възможност да се повиши икономическата култура на българите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.