BgEconomist

Каквото е образованието днес, такава ще е икономиката утре!

14 май , 2018  

Каквото е образованието днес, такава ще е икономиката утре!“  С тази максима директорът на Националния център за оценка на компетенциите при БСК Томчо Томов описа накратко необходимостта от поставяне на образованието като приоритет №1 в национален и европейски план. Това стана по време на срещата на генералните директори за професионално образование и обучение (ПОО) на страните от ЕС, която се проведев Резиденция „Бояна“, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Пред участниците във форума Томчо Томов представи гледната точка на българските работодатели относно потребностите на икономиката от кадри и, в този контекст – относно бъдещето на ПОО. Според него, налице е промяна в нагласите и моделите на управление на хора, при което критично значение придобиват политиките по развитие на човешкия потенциал, трансфера на знание в организацията, намирането, развитието и задържането на таланти.

„Масираното нахлуване на ИКТ, превръщането на данните в „суровина“ на информационната епоха създава нарастваща „просветна“ конкуренция, която се основава на знанието и идеите. Инвестициите вече се насочват към нови концепции, иновации и проекти, за сметка на разширяването на производствени мощности и съоръжения. Променя се начинът на мислене, а в бързо променящата се бизнес среда вече е валидна максимата, че не големият поглъща по-малкия, а бързият поглъща по-бавния“, категоричен е Томчо Томов.

Ето защо, според представителя на БСК, от ключово значение е гъвкавият отговор на ПОО към динамиката в потребностите на пазара на труда. „ПОО трябва да се превърне в привлекателен и мотивиран избор в управлението на кариерата. Необходимо е, също така, създаването на съвременна система за прогнозиране на потребностите от квалификации, гъвкаво и бързо реагиране на потребностите на пазара на труда от нови и осъвременени квалификации“, заяви Томчо Томов. Според него, е необходимо създаването на работещ механизъм за проследяване реализацията на завършилите и предоставяне на обратна връзка за качеството на ПОО. „ПОО трябва да се отвори към ученето през целия живот, към неформалното обучение, към възможностите за придобиване и валидиране на елементи от отделни квалификации, осигуряване на „хоризонтална“ и „вертикална“ проходимост между различните професии и квалификационни степени, пренос на кредити към висшето образование“, каза още Томов. Според него, необходима е промяна в парадигмата на ПОО, вкл.:

–  конструктивистко учене – не просто даване на знания, а учениците сами да конструират познанието и разбирането в собственото си съзнание, да постигат разбиране, прерастващо в умения, да постигат решения на познавателни задачи и ситуации, максимално близки до реалния живот, използвайки разнообразни начини на работа;

–  по-широко прилагане на метода STEM (science, technology, engineering, mathematics – наука, технологии, инженерство, математика), който насърчава интердисциплинарните и кросфункционални знания, и помага на учащите да развиват своя начин на мислене;

–  развитие на предприемаческите и на меките умения у младите хора.

Не на последно място, Томчо Томов обърна внимание върху потребността от работещи модели на взаимодействие между бизнеса и ПОО, вкл. практическо обучение в реална среда (учене чрез правене и преживяване), изграждане на онлайн платформи за трансфер на знание относно процеси и технологии, платформи за създаване на е-уроци, електронни симулационни бизнес модели, онлайн инструменти за оценка, секторни квалификационни фондове, центрове за обучение и оценка, и др. Накрая емоционално и ефектно Томчо Томов цитира великия Алберт Айнщайн, според когото „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали“.

 

Ели ЯНЕВА

Източник: www.financebg.com

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.