BgEconomist

Катедра „Обща икономическа теория“ празнува своя 80 годишен юбилей

3 ное. , 2017  

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ гр. СОФИЯ

Уважаеми Г-н Ректор  проф.  д-р  ИЛИЕВ ,

Уважаема Г-жо проф. д-р ЗОЯ МЛАДЕНОВА,

Уважаеми Г-н проф., дин ЗДРАВКО КОВАЧЕВ ,

Уважаеми Членове на Академичното и административно  ръководство на Икономическия университет-Варна,

Уважаеми Студенти и докторанти,

Уважаеми Дами и Господа,

От името на УС на Съюза на икономистите в България  и лично от името на Почетния председател на Съюза проф. Делчо Порязов имаме високата чест да Ви приветстваме за Вашия прекрасен празник – честването на 80 годишния юбилей на катедра „Обща икономическа теория“ на Икономическия университет-Варна.

С убеденост изразяваме нашата най-искрена и дълбока признателност за приноса на достойната колегия от ръководители, преподаватели и възпитаници на катедрата за развитието на икономическата теория и историята на икономическата мисъл в нашата страна и изграждането на висококвалифицирани икономисти на равнището на съвременната икономическа теория в европейски и световен контекст.

През целия период на съществуването на катедрата нейните ръководители и членове работят самоотвержено и упорито с научна добросъвестност, обективна последователност и висока отговорност за цивилизационната мисия да се овладява икономическата теория в полза на стопанското управление и развитие и за издигане престижа на икономическата наука в България и в международните академична общност.

От своето създаване като Катедра „Политическа икономия“ в 1937 година с ръководител проф. Наум Долински през годините на новата ни стопанска история след 1945г. и в съвременните ни условия и  понастоящем катедрата има за ръководители високо ерудирани, съзидателни и иновативни учени, които допринасят за  овладяването и преподаването на модерната икономическа теория в Икономическия университет- Варна на най-съвременно равнище.

Юбилеят е повод да отдадем почит на прекрасния български-учен високоуважавания в академичната общност у нас и в чужбина проф.Здравко Ковачев, който допринесе с цялата си благородна енергия и любов към хората и науката за изграждане на катедрата като научно и образователно звено чрез сътрудничество с БАН и други университети и научни институции у нас и в чужбина.

Като последователи на проф.Ковачев и негови достойни възпитаници ръководителите на катедрата проф. д-р Владимир Владимиров, проф. д-р Зоя Младенова, проф. дин Ивона Якимова допринасят в съвременните условия за по-нататъшно издигане престижа на катедрата и утвърждаването на ролята й  за приобщаване на българската теоретическа мисъл  към европейската и световна академична общност с всичките си усилия за сътрудничество с академичната и преподавателска колегия в  България.

Позволете ни заедно с Вас да отдадем почитта си към поколенията учени-творци, преподаватели, стопански дейци, управленци и професионалисти икономисти, които като Ваши възпитаници от създаването на катедрата във Висшето търговско училище във Варна досега са допринесли с цялата си съзидателна дейност за развитието и изграждането на българската икономика и нейната икономическа система!

На всички преподаватели и учени от  катедра „Обща икономическа теория“ като продължител на най-добрите традиции на развитието на икономическата теория  отдаваме днес признателност и благодарност за високото равнище, на което с труда си икономическата колегия от ИУ-Варна допринася за овладяването на икономическите науки и изграждането на висококвалифицирани  икономисти-професионалисти.   

Със отговорността към качеството на знанието и професионализма катедра „Обща икономическа теория“ достойно е допринесла съществено за напредъка в овладяването на икономическата теория, за издигане равнището на икономическата образователна литература и методика в България досега. В това катедрата има мисията да допринася за икономическата теория и поставянето й в полза на стопанския възход и в бъдеще.

На съвременния етап ние подкрепяме Вашите усилия да се реализират стратегическите задачи за развитие на Икономическия университет-Варна като водещ университет в България в модернизацията на икономическата теория в България и нейното преподаване, създаващо качествени и добре подготвени кадри  за сложните процеси на управление на съвременната икономическа и финансова система , както и за интеграцията на България в ЕС и в глобалната икономика.

Съюзът на икономистите в България от началото на възникването му като Българско книжовно дружество в 1895 г. и след възстановяването на дейността му  от 60-те години на ХХ век и понастоящем дължи много за развитието си като професионално творческа организация на възпитаници, учени и стопански дейци, които са част от историята на ИУ-Варна и на катедра „Обща икономическа теория.“ Участието и приноса на учените от катедрата в дейността на Съюза на учените също е пример за високите научни критерии, които се поддържат и развиват от Вас чрез академичния обмен и сътрудничество в европейски и глобален мащаб.

Позволете ни да Ви уверим, че Вашият празник ни дава повод да изразим убедеността си, че приносът на катедра „Обща икономическа теория“ и на Икономическия университет-Варна към модернизацията на икономическата теория и практика в България има не само своите дълбоки корени и традиции, но има и бъдещи перспективи възможности, за да работим за по-нататъшен стопански напредък на България чрез утвърждаване на ролята на икономическата наука в интерес на повишаване на социално-икономическото благоденствие на нашия народ!

Духът на творчески съзидателното начало в името на стопанския напредък на България е неизменно присъщ на възпитаниците на катедра“Обща икономическа теория“!  

По случай Юбилейния празник пожелаваме на всички Вас с чест колегията на катедрата и нейните възпитаници да продължат достойната си образователна и научна мисия свои  в името и за целите на добруването на българския народ!

Пожелаваме много здраве и нови творчески успехи на Академичната колегия на катедрата и на подрастващото младо поколение икономисти в изпълнението на отговорната стратегическа мисия на Икономическия-унивуерситет-Варна като образователна и академична институция с национално и международно значение.

3 ноември 2017 г.

С уважение:                                                                                                         

                                          Проф.Татяна Хубенова

                                          Председател на Съюза на икономистите в България

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.