Конкурс Млад икономист

Конкурс Млад Икономист 2017 е отворен за участие

24 мар. , 2017  

Конкурс Млад Икономист 2017 е отворен за участие.

Дайте своя принос върху темата за икономическото неравенство в 21 век.

Краен срок: 11 май 2017 г.
Повече информация на: https://bgeconomist.bg/1223-2/

Икономическото неравенство е факт, който не може да се пренебрегва, а трябва да се анализира, оценява и изучава при търсенето на начини за неговото ограничаване, респективно за овладяване на негативните му последствия.
„Икономическото неравенство в 21-ви век“ е темата на националния конкурс за млад икономист на 2017 г., обявен от Съюза на икономистите в България и Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. Парични и предметни награди ще получат победителите от различните категории. Ученици, студенти, докторанти и асистенти от български и европейски университети без ограничения на специалността и млади предприемачи на възраст до 29 години.
В случай, че успеят да се класират на челните три места учениците ще получат Специална награда от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Те ще могат да си изберат специалност в Икономическия факултет, която да изучават без конкурсен изпит с изрично решение на Академичния съвет на вуза. Същото право ще имат и участниците в конкурса, удостоени с някоя от специалните награди на фирми и организации, ако представената разработка е свързана с тяхната дейност.

Крайният срок за подаване на докладите с обем до 10 стандартни печатни страници е 11 май, а тържественото награждаване ще е на 10 юни – в навечерието на Деня на икономиста. Докладите се изпращат паралелно по имейл и по пощата, като името на автора не бива да присъства в самата разработка.

Ако имате познания и интереси в областта на икономиката, предприемачеството и социалните системи, проявявате лично отношение към обявената тема и желаете да изявите Вашето становище и предложение за решение по проблема, конкурсът е шанс да го споделите.

УС на СИБ

www.bgeconomist.bg

, , , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.