Експертни мнения,Световна икономика,Форум на СИБ

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ COVID-19

2 фев. , 2021  

Пандемията COVID-19 предизвика огромно нарастване на несигурността по целия свят. България не прави изключение. Основните рискове обграждат почти всеки аспект от човешкия живот: заразността, разпространението и леталността на вируса; способността на здравните системи да отговорят на предизвикателството; колко време ще отнеме да се развие „стаден имунитет“; колко дълго и колко силно трябва да бъде социалното дистанциране; колко време ще отнеме разработването и внедряването на безопасни, ефективни ваксини и др. В допълнение към здравните аспекти на несигурността се добавя и икономическата несигурност. Няма съмнение, че пандемията има непосредствено видими ефекти върху икономическата дейност. Бързото свиване на икономическата активност, сривът на туризма и търговията и драстичното нарастване на равнището на безработица са без прецедент. В доклада е направен опит да се оценят макроикономическите ефекти (краткосрочни и средносрочни) от COVID-индуцираните рискове.

Доц. д-р Виктор Йоцов, УНСС

Докладът е представен на национална дискусия организирана от Съюзът на икономистите и секция Социология на Съюза на учените в България на тема: „Социално-икономическите проблеми на България в условията на пандемичната криза с COVID-19″ проведена на 15 декември 2020 г.

Може да изтеглите целия Доклад от тук: Doklad Макроефекти от COVID 19 – В. Йоцов

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.