Форуми на СИБ

Наградени участници в конкурса „Млад икономист-2014 г.”

4 юни , 2014  

 Наградени участници в конкурса „Млад икономист-2014 г.” под надслов  „Гласът на младите за силна икономика” на тема „Зелената икономика-възможности и предизвикателства”

(Специалните награди във всички категории ще бъдат обявени в един от следващите дни, Организационен комитет на конкурса)

Категория „Ученици”:

Първо място – Емил Иванов Иванов,  Национална финансово – стопанска гимназия, гр.София; Парична награда – 300 лв.

Второ място – Сафие Байрам Ибрям – Финансово-стопанска гимназия  „Атанас Буров ”,  гр. Хасково; Парична награда – 200 лв.

Трето място– Надя Ивайлова Йорданова – Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров” –гр.Видин; Парична награда – 100 лв.

Категория „Студенти”

Първо място– Силвия Сашева Заркова и Теодора Вилиянова Бънджева – Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр.Свищов; Парична награда – 300 лв.

Първо място– Иван Георгиев Костадинов – УНСС, гр. София и Ренета Трифонова Василева- Икономически университет, гр.Варна; Парична награда – 300 лв. 

Второ място– Божидар Вихренов Горанчев – Aston University, Birmingham, Aston Triangle, Birmingham В4 7ЕТ, UK; Парична награда – 200 лв.

Трето място- Севел Бахтияр Исмаил –Икономически университет, гр.Варна; Парична награда – 100 лв.

 

Категория „Докторанти”:

  Първо място – Милен Стефчов Митков, докторант в Стопанска академия    „Д.А.Ценов”,  катедра „Застраховане и социално дело”, гр.Свищов; Парична награда – 300 лв.

Второ място– Иван Атанасов Божикин, докторант в Общоикономически факултет, УНСС, гр.София; Парична награда – 200 лв.

Трето място-  Мария Георгиева Трифонова, докторант в СУ „Св.Климент Охридски”, Стопански факултет, катедра „Икономика и управление по отрасли”; Парична награда – 100 лв.

 

 

Категория „Млади специалисти до 35 години”:

Второ място– Боян Димитров Вранчев, старши експерт в държавна администрация; Парична награда – 200 лв.

 

Първо и трето място – не се присъждат

Специалната награда на Ректора на Стопанска академия „Д.А.Ценов” – ”Безплатен академичен семинар” в Университетската база за обучение в с. Орешак, Ловешка област се присъжда на наградените участници на призовите първо, второ и трето.

Специалната награда на Академичния съвет на Генералния спонсор – Стопанска академия – прием на всички ученици без приемен изпит за студенти от учебната 2014-2015г., класирали се на първо, второ и трето място.

С  ГРАМОТА за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2014г.”, класирани с над 30 точки се награждават: 

Категория „Ученици”  –  Авторите на 25 есета

1.Кадер Ерджан Кадир и Кадрие Ерджан Кадир – СОУ „Йордан Йовков”, гр.Кърджали

2. Неджибе Бюрхан Дургуд – СОУ „Йордан Йовков”, гр.Кърджали

3. Лъчезар Руменов Фотев – Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр.Казанлък

4. Явор Йорданов Петров, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров”, гр. Горна Оряховица

5. Вилиана Танева, Професионална гимназия по икономика, гр.Перник

6.Ганиме Мехмед Мехмед, СОУ „Йордан Йовков”, гр.Кърджали

7. Севил Сунай Емин и Зехрагюл Йълмаз Яха, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали

8. Севинч Сали Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали

9. Симона Атанасова Иванова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

10. Шефие Вадет Местан и Айджан Бирджан Махмуд, СОУ „Йордан Йовков”, гр.Кърджали

11 . Окан Ивелинов Моллов и Елиз Юзджан Юсеин, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали

12 .Ширин Рамадан Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали

13.Мирослава Симова Симова и Пламена Добромирова Хаджиангелова, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”, гр.Хасково

14 .Диляна Бориславова Стоянова и Надя Цветославова Неделкова, ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”,  гр.Видин

15 . Марина Иванова Александрова и Вероника Сергеева Йончева,  ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Видин

16. Силвия Вълчева Вълчева, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора

17. Гюлшен Гюнер Юсуф и Зекие Мехмед Расим, СОУ „Йордан Йовков”, гр.Кърджали

18.Петър Георгиев Етов и Благой Атанасов Благоев, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

19. Лилия Иванова Дюлгерова и Десислава Димитрова Камбурова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

20. Нели Ивайлова Минкова и Таня Стоянова Тагарева, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

21. Ренета Димитрова Джанаварова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

22. Александър Пламенов Новев и  Иван Петров Павлевчев, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София

23. Илиана Станчева Станчева и Кристина Добрева Радева, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”, гр.Хасково

24 .Рамона Руменова Любомирова, Професионална гимназия по икономика, гр.Перник

25. Емел Мохамед Мустафа, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров”, гр.Хасково

 

Категория „Студенти” – АВТОРИТЕ НА 10 ЕСЕТА

 1. Вероника Живкова Йорданова, Икономически университет, гр.Варна

 2. Силвия Гюлева Гюрганова, УНСС, гр.София

 1. Христина Стойнова Пеева, Владислав Мъгърдич Астхигян и Ивайло Миленов Николов, Икономически университет, гр.Варна

 1. Божидар Иванов Иванов и Силвия Христова Спасова, УНСС, гр.София

 1. Мария Благоева Йолова, УНСС, гр.София

 1. Николинка Иванова Михайлова и Гочо Иванов Михайлов, Икономически университет, гр.Варна

 1. Пенка Костова Коркова, УНСС, гр.София

 1. Камелия Тодорова Рупска, УНСС, гр.София

 1. Иван Максимов Иванов Aarhus University, Denmarkи Петя Шишманова Антонова, Brig, Switwerland,- César Ritz Collège Switzerland

        10 . Детелина Койчева Димова, УНСС, гр.София

 

Категория „Докторанти”-   3 участници

 1. Атанас Димитров Георгиев, Щатен асистент и задочен докторант –СФ – СУ „Климент Охридски;

 1. Данаил Йорданов Зарев, докторант към катедра  „Счетоводство и анализ”, УНСС, гр.София;

 1. Нина Николаева Йосифова, докторант в С.А. „Д.А.Ценов”- факултет „Стопанска отчетност”, гр.Свищов

                                                    

Проф. Нено Павлов, Председател на организационния комитет на конкурс „Млад икономист 2014”

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.