BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Форум на СИБ

Награди в конкурса Млад икономист 2020

13 юни , 2020  

Уважаеми участници в Националния конкурс “Млад икономист 2020“,

Уважаеми учители и преподаватели,

Уважаеми родители,

От името на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България и от мое име Ви поздравявам за успешното представяне на всички участници в тазгодишното издание на Националния конкурс „Млад икономист“.

Благодаря на всички, които участваха с есета и подкрепиха Конкурса за проявената инициатива и убеденост, че си заслужава да дискутираме по темата за дигитализацията в образованието и икономиката!

Впечатляващо за настоящия конкурс е, че в хода на подготовката на Вашите разработки темата за дигитализацията се превърна в реално предизвикателство за българското образование, за българското семейство и цялото ни общество. Положително е, че в много от вашите разработки вие споделяте личния си опит и давате оригинални идеи и предложения за използването на дигиталните технологии в училищата и университетите.

Нека да се насърчим с това, че както в българските училища, така и в университетите и на работните места ние се справяме с това дигиталните технологии да се превръщат в най-полезните ни средства на труд в дейностите, за които сме отговорни пред себе си и обществото.

Поради удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на юни, няма да проведем традиционното Тържество на награждаване на победителите.

Вярвам, че в рамките на 2020 година ще имаме повод и възможности да организираме Среща и дискусия на младите хора по темата на конкурса присъствено в Дома на науката и техниката в София. За тази инициатива ще ви уведомим в началото на м. септември 2020г.

Желая ви здраве, творчески успехи и още по-силна вяра, че за успеха ни в дигитализиращия се свят можем още по-уверено да овладяваме знанията и мъдростта да направим нашия живот по-добър!

12 юни 2020г.                                                                Проф. Татяна Хубенова-Делисивкова

Председател на Съюза на икономистите в България

 

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

на Шестнадесетото издание на Националния конкурс

„Млад икономист – 2020 г.” под надслов

„Гласът на младите за силна икономика”

на тема „Моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса“ в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”, София, 11 юни 2020г.

 Първо, категория „Ученици”:

Първо място: Теодора Звездомирова Димитрова,  ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.  Видин

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ място Йоана Светославова Стефанова, ТГ  “Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора

Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето място – Боряна Илиева Първева, Търговска гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Варна

 Грамота Парична награда – 100 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на „Стара планина“  Холдинг, гр. София

Симеон Андреев Теремков, ПГИ – Перник

Грамота и Предметна награда – Таблет

Втора  Специална награда  на Фондация „Атанас Буров“, гр. София

Златиана Красенова Стоименова, Търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“,  гр. Варна

Грамота Парична награда – 200 лв

 

Второ, категория „Студенти”

 Първо място   Кирил Валентинов Спиридонов, Лидия Марио

Кабатлийска, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

 Грамота и Парична награда – 200 лв

Второ място – Станислава Дишовска – ИУ гр. Варна, Михаела Тодорова, Фирма „Жидимекс“ ЕООД Варна

 Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето мястоТаня Петкова Илиева –  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Грамота и Парична награда – 100 лв.

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа специална награда на „Стара планина”  Холдинг,  гр. София

Кристин Тонева Кръстева –  СА „Д. А. Ценов” –  гр. Свищов

Грамота и Предметна наградаТаблет

Втора специална награда на Фондация „проф. д-р Минко Русенов“, Стопанска академия, Свищов

Виктор Йорданов Големинов, СУ „Климент Охридски“, гр. София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място – Юлия Атанасова Неделчева, ЮЗУ   “Неофит Рилски“, гр. Благоевград

Награда на  Асоциацията на индустриалния капитал в България

Грамота и Предметна награда – Таблет

Второ място – Филип Райчов Иванов,    ЮЗУ   “Неофит Рилски“, гр. Блогоевград

Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето място не се присъжда

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Специална награда на „Пловдив Тех Парк“ АД, гр. Пловдив

Анатоли Иванов Андреев,   Университет по библиотекознание и информационни технологии,  гр. София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

С номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2020г.”, класирани с над 30 точки се награждават   участниците ученици,  студенти, докторанти и млади специалисти:

Категория „Ученици”: 

 1. Величка Димитрова Бабанова – НПГ “Димитър Талев“ гр. Гоце Делчев
 2. Борислава Георгиева Точева – ПГИТ Проф. д-р ,,Асен Златаров” гр. Петрич
 1. Есра Мюмюн Азиз и Дуйгу Мехмед Сюлейман – ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали
 2. Силвия Любомирова Славчева – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин
 3. Александра Даниелова Ванчева и Емона Калинова Емилова – ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин
 4. Гергана Богданова Видева, Адриана Адрианова Симова и Мелани Яниева Малинова – НФСГ София
 5. Гергана Димитрова Бъчварска и Петя Красимирова ГеоргиевaПГ „Проф. д-р Асен Златаров“гр. Видин
 6. Бетина Станимирова Ненова, Десислава Добромирова Димитрова,  Десислава Пламенова Йорданова и Пламена Монева Добрева –  ПГТ „Пенчо Семов“ гр. Габрово
 1. Даниел Христов Николов – НФСГ София
 2. Белослава Евгениева Методиева и Алекс Василев Милчов – ПГИ  Перник 
 1. Амелиа Лореен Станчев – Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив

 

Категория „Студенти”:

 1. Мирела Стоилова Дрянкова – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София
 1. Костадин Стоянов Патрашков и Виктория Ивова Миладинова – УНСС София
 1. Петя Красимирова Маркова – СА „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов
 1. Десислава Димитрова Баракова – HULT International Business School Лондон
 2. Любомир Георгиев Любенов – СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов
 3. Богдан Николаев ДинчевСУ „Св. Климент Охридски“ гр. София
 4. Михаела Ангелинова Ангелова – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София
 1. Юсуф Ферад Насуф – СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов
 2. Лина Асенова Левчева, Катерина Богданова и Николай Колев – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София
 3. Даяна Бисерова Георгиева и Елизабет Бисерова Георгиева – ИУ   Варна
 4. Невсе Камбер Арнауд – ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
 5. Мария Спасова Джумайска – СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София
 1. Стефан Стефанов Иванов и Илиана Георгиева Момчева – ИУ Варна
 2. Ванина Радославова Копчева – СА „Д.А.Ценов” гр. Свищов

  Категория „Докторанти” и „Млади специалисти“:

 1. Радостина Емилова Юлева – Чучулайна – ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
 2. София Василева Филева-Карамитрева – Фирма: „Пасат антени“ ООД Пещера
 3. Марияна Евгениева Любенова – Столична дирекция на вътрешните работи София
 4. Светлана Руменова Тимофеева – Аптека „Хелиос” Дупница
 5. Джеймс Бориславов Йоловски – Фискален съвет на България София
 6. Светлана Владимирова Иванова – УМБАЛ „Света Марина“ Варна
 7. Васил Михайлов Костов – Централен Кооперативен Съюз София

                                                  Председател на Националното жури:

                                                             Проф. д-р ик. н. Нено Павлов

София, 11  юни 2020г. 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.