Форуми на СИБ

НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

13 сеп. , 2014  

Днес, 12 септември 2014 г.,  в ДНТС,

Съюз на икономистите в България  и ФНТС, със съдействието на 

Алианс за  демократичен, социален и устойчив европейски семестър и Съюз на учените в България.
  проведоха  експертна дискусия на тема:НАСЛЕДСТВЕНОСТ И ПРОМЕНИ ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА

/Гледните точки за актуализация на бюджета и увеличаване на

 външния дълг/На форума имаха възможност да изложат своята позиция по актуалния дебат за актуализация на Бюджет 2014, проектобюджета за 2015 г. и плановете за увеличаване на външния дълг след предстоящите парламентарни избори, следните изтъкнати български икономисти и финансисти – проф. Гарабед Минасян, проф. Христина Вучева, доц. Стоян Александров. Оживената дискусия  ръководи проф. Кр. Петков, председател на УС на СИБ и инициатор на събитието. Участие взеха Мика Зайкова, проф. Духомир Минев, доц. Мария Желязкова, доц. Саша Тодорова, Галя Иванова, Либерт Явашев и други експерти и членове на СИБ.

  Тяхната професионална компетентност и независима позиция ще спомогне за изработване на точна и балансирана позиция за фискалната политика в България- резюме от срещата ще публикуваме през следващата седмица.
Прилагаме презентацията на проф. Г.  Минасян и документ от МФ – изпълнение на КФП към 31.07.2-14г. 

Прилагаме презентацията на проф. Г.  Минасян  и документ от МФ – изпълнение на КФП към 31.07.2-14г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.