BgEconomist,Форуми на СИБ

Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“

21 май , 2019  

Университетът за национално и световно стопанство беше домакин и съорганизатор на научната конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“. Съорганизатори на събитието бяха също Българската социологическа асоциация (БСА), Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, НСИ, Съюзът на икономистите в България и Агенцията за социални анализи ASCA. Форумът, който е в рамките на проект „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“, е финансиран от Министерството на образованието и науката и включен в Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури (2018 – 2023).

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, председател на УС на БСА, г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Георги Петрунов, председател на програмния съвет на ESS и преподавател в катедра „Икономическа социология“ (от ляво надясно)

Ректорът проф. Статев и г-жа Карина Ангелиева дават старт на научната конференция

Консорциумът от съорганизатори балансира силите на изследователи, социолози, социални психолози, икономисти, които са обединени около едно изключително престижно изследване, каквото е Европейското социално изследване – най-авторитетното в ЕС. Сондажът е от полза за интегрирането на българското общество в ЕС и помага за развитието на социологията като наука, отбеляза при откриването на конференцията проф. Румяна Стоилова. Тя обясни, че Европейското социално изследване се провежда на две години, като всеки модул се определя на базата на постъпили предложения, за да бъде поставен фокусът върху най-важните проблеми за страните-членки на ЕС.

Три години България беше бяло петно в провеждането на Европейското социално изследване. Благодарение на МОН нас отново ни има на тази карта. Не се съмнявам, че ще си свършим добре и професионално работата и нека работим упорито заедно с институциите. Винаги сте добре дошли в УНСС, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев.

Ректорът проф. Стати Статев

Г-жа Карина Ангелиева посочи, че участието ни в Европейската пътна карта за научна инфраструктура създава условия България да бъде припозната като партньор, но това не е достатъчно. Трябва да се постигне устойчивост през следващите 10 г. Участието на страната ни в европейските проекти и програми драстично намалява в последно време, защото България е изправена пред редица предизвикателства, отбеляза г-жа Ангелиева. Според нея трябва да се създадат по-добри условия за работа на нашите изследователи в тези проекти и програми. Важно е да се работи активно при изследвания с пряко обществено въздействие върху държавата и гражданите й. Страната ни не може да се капсулира, когато има такива обществени предизвикателства, допълни зам.-министърът и призова да се инвестира повече в партньорството между изследователите и институциите.

Заместник-министър Карина Ангелиева

През последните години се прави опит за по-сериозно финансиране на хуманитарните и социалните науки и трябва да се върви към създаването на национална програма, която да обедини експертизата за намиране на чувствителните за обществото проблеми, подчерта г-жа Ангелиева.

В Малката конферентна зала

Истинско предизвикателство беше да се включим в консорциума по изследването, отбеляза г-жа Диана Янчева, зам.-председател на НСИ. От нас се очакваше да съберем трохичките, за да дадем хляб на изследователите да развият тезите си и да бъдат в полза на обществото. Виждам воля от страна на МОН за работа по политики, които биха променили условията на живот, допълни г-жа Янчева.

Г-жа Диана Янчева

Конференцията дава възможност на всички, които работят върху социалните предизвикателства, да разгледат проблемите пред обществото, въпреки че засега имаме само първоначална информация по линия на европейското социално участие. През декември ще разполагаме с твърдите данни, върху които да направим своите изводи и анализи, заяви проф. д.с.н. Елка Тодорова, ръководител на проекта „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“.

Проф. д.с.н. Елка Тодорова

Участниците във форума обсъдиха редица проблеми, сред които специфичното в изследването, социологическите и социалнопсихологическите измерения на самореализационната удовлетвореност и оценката за щастие, съвременните проекции на колизията „семейство-работа“ и др.

 

Източник: https://www.unwe.bg/

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.