Предстоящи събития

Национална конференция на тема: РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РЕГИОНИ: ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

18 юли , 2016  

На 18 юли, 2016 г. в гр. Монтана в Конферентна зала на Младежки дом от 11.00 часа ще се проведе Национална конференция на тема: „РАЗВИТИЕ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ РЕГИОНИ: ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“

ПРОГРАМА И ОРГАНИЗАТОРИ: Програма-Монтана.180716

ПРОГРАМА:
10.30- 11.00ч. Регистрация
11.00-11.15ч. Откриване: Приветствени слова
11.15 – 11.45ч. – Златко Живков, Кмет на община Монтана, Встъпителен доклад: „Ускореното развитие на община Монтана – в контекста на стратегията за преодоляване на диспропорциите в изоставащите региони”

10.45- 12.45 ч.Първи панел: Модератор Ергин Емин, Директор на АБГР
„Инвестициони перспективи за изоставащите региони и Северозападна България“ в контекста на: „ Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните планински, полупланински и слабо развити райони“ (Декември 2015)
Встъпителни презентации:
Доц. Д-р Йордан Калчев „Демографската криза: съществуват ли потенциални демографски възможности за развитие в изоставащите региони (на примера на Северозападна България)
Доц. Д-р Александър Цветков, Региостат, „Социално-икономическо „отдалечаване“: работи ли регионалната политика в България?“
Д-р Николай Минков, „Клъстерен подход за публично-частно партньорство в насърчаване на инвестициите и предприемачеството“
Дискусия

12.30-13.00 ч. Брифинг за медиите
12.45-13.30ч. Пауза: кафе и сандвичи
***
13.30- 15.30ч. Втори панел: Модератор, проф. Кръстьо Петков, Председател на СИБ
„Ресурсно осигуряване на проекти по линия на публично-частното партньорство в изоставащите региони и общини“
Встъпителни презентации:
Д-р Александър Трифонов, „ Публично-частното партньорство: как да ползваме бюджетните ресурси и европейското финансиране в общините?”
Инж. Пламен Дилков, България- Инженеринг: „ Долен Дунав като инвестиционна перспектива пред хидроенергетиката: технологични решения, финансово-икономически и екологични ефекти”
Дискусия:
-Обсъждане на конкретни ситуации и варианти за ПЧП в общините
-Кратки съобщения/презентации на идейни проекти от консултантски и местни експертни екипи
15.30- 16.00ч.
Обобщение на дискусиите
Обсъждане на инициатива за създаване на Регионален фонд за инвестиции с център Монтана
16.00ч. –Край на конференцията

,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.