Конкурс Млад икономист,Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ              

11 юни , 2024  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ 

на ЮБИЛЕЙНИЯ ДВАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„МЛАД ИКОНОМИСТ – 2024 г.”

под надслов „Гласът на младите за силна икономика”

на тема:

„ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”

Тържествено връчване на наградите  на 14 юни 2024 г.,11.00ч.  в Дома за наука и техника на ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски, №108, ет.2, Зала 4

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Ивайла В. Табакова, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

 Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Александра А. Иванова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Ема В. Жечкова, Национална търговско-банкова гимназия, София

 Грамота и Парична награда – 150 лв.

Втора награда Трето място Алекс Ил. Кесендров, Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд, София.

Валентина В. Борисова, Професионална гимназия по икономика, Перник

Грамота и Предметна награда – Таблет.

Специална награда на Председателя на Съюза на икономистите в България проф. Татяна Хубенова

– Петър Хр. Чилев, Национална търговска гимназия, Пловдив                                                       

Грамота и Парична награда – 250 лв.

 Второ, категория „Студенти”:

 Първо място – Стойчо Р. Русинов, Нов Български университет, Рая Янек Георгиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“        

Грамота и Парична награда от Стопански факултет на ЮЗУ – Благоевград, съорганизатор на Националния конкурс – 250 лв.

Втора награда Първо място – Милош З. Ристич,Университет за национално и световно стопанство, София           

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоВиктория М. Борисова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов       

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоНиколай Й. Йовчев, Университет за национално и световно стопанство, София    

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Михаела М. Папаринова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“           

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. Минко Русенов”, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, СвищовГеорги Вл. Николов, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград        

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място Радостина Ем. Юлева – Чучулайна, Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, Благоевград      

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ мястоРалица Р. Велинова-Денчева,Икономически университет, Варна        

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място Сузан Джихан Руфат, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Стара планина“ Холд – София,

– Захарина Р. Томова, Стопанска академия  „Д. А. Ценов“, Свищов

Предметна награда – Таблет

Специална награда на Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, София – Силвия Сашева Заркова, Антонио Вал. Дичев, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място гл. ас. Мария Г. Паскалева, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – Ивелина Ст. Русева, Обшина – Силистра  

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място –  д-р Виктория Ант. Тодорова, Общинска администрация – Симитли      

Грамота и Парична награда – 150 лв.

С номинационна Грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист-2024г.” се награждават:

Категория „Ученици”:

  1. Фунда Ерд. Осман – Професионална гимназия по икономика „Ал. Константинов“, Кърджали 
  2. Анджелина П. Найденова – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца
  3. Лилия Б. Димова, Монна-Лиза Хр. Тодорова – Професионална гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов“, Габрово   
  4. Борис П. Добрев – Професионална Гимназия по туризъм ,,Пенчо Семов”, Габрово   


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.