BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Форум на СИБ

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ „Млад икономист – 2019 г.”

4 юни , 2019  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ на Петнадесетото издание на Националния конкурс „Млад икономист – 2019 г.” под надслов

„Гласът на младите за силна икономика” на тема „Човешкият капитал и благоденствието на България“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”, София, 11 юни 2019г.  

Първо, категория „Ученици”:

Първо мястоЗЛАТИАНА КРАСЕНОВА СТОИМЕНОВА, ТГ „Г.С. Раковски“, Варна

Грамота и Парична награда – 300 лв.

Второ мястоВИКТОР ДРАГОМИРОВ ДЯНКОВ, ПГИУ „Елиас Канети“, Русе.

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място –  ЗОРНИЦА ТЕНЧЕВА ХРИСТОНОВА, МАНУЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТЕВА, ФСГ „Атанас Буров“, Хасково 

Грамота Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Холдинг „Стара планина” – София,

ЙОАНА СВЕТОСЛАВОВА СТЕФАНОВА ТГ „Княз С. Търновски“ Стара Загора

Грамота и Предметна награда – Таблет.

Втора Специална награда на Фондация „Атанас Буров” – София,

БЕТИНА СТАНИМИРОВА НЕНОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРОМИРОВА ДИМИТРОВА, ПЛАМЕНА МОНЕВА ДОБРЕВА, РАДОСЛАВА МИЛЕНОВА КЪСЕВА, ПГТ „П. Семов“, Габрово

Грамота и Парична награда – 200 лв.     

Трета Специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов”, Свищов

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА БАБАНОВА, АЗИРА НЕДЯЛКОВА КЕСКИНЕВА, ДЖЕСИКА МЛАДЕНОВА БАЛКАНСКА, НПГ, „Д. Талев“, Гоце Делчев

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ, категория „Студенти”:

Първо място – СТЕФАНИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ИВА ИВАНОВА ИВАНОВА, СУ „Св. Кл. Охридски“, София

Грамота и Парична награда – 300 лв. 

Второ мястоДЕСИСЛАВА КОСТАДИНОВА КАРИДОВА, МИХАЕЛА ТОДОРОВА АТАНАСОВА, СУ „Св. Кл. Охридски“, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ИУ Варна

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България,

ЮСУФ ФЕРАД НАСУФ, СА „Д. А. Ценов“, Свищов

Грамота и Предметна награда – Таблет

Втора Специална награда на  Фондация „проф. д-р В. Гаврийски”- София,

КОСТАДИН СТОЯНОВ ПАТРАШКОВ, ВИКТОРИЯ ИВОВА МИЛАДИНОВА, УНСС, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трета Специална награда на Холдинг „Стара планина” – София

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА МАРКОВА, СА „Д. А. Ценов“, Свищов.

Грамота и Предметна награда – Таблет

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място БОРИСЛАВ БОЙЧЕВ БОЕВ, СА „Д. А.Ценов“, Свищов

Грамота и Парична награда – 300 лв.

Второ и Трето място – не се присъждат

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Холдингово дружество „Корпорация за технологии и иновации” АД – Пловдив,

РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ЮЛЕВА – ЧУЧУЛАЙНА, ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград

Грамота и Парична награда 200 лв.

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място – МАРИЯНА ЕВГЕНИЕВА ЛЮБЕНОВА,  Столична дирекция на вътрешните работи

Грамота и Парична награда – 300 лв.

Второ и Трето място – не се присъждат

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на „Етик Финанс” АД,  Пловдив,

СВЕТЛАНА РУМЕНОВА ТИМОФЕЕВА, Оператор, аптека „Хелиос“, Благоевград

Грамота и Парична награда 200 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

С номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2018г.”, класирани с над 25 точки се награждават   участници – ученици  студенти:

Категория „Ученици”: 

 1. Христо Дамянов Върбанов – СУ „Й. Йовков“ Кърджали
 2. Есин Мехмед Мурад – ПГИ „Ал. Константинов“ Кърджали
 3. Баатие Исмаилова Газиева и Елзана Летифова Ходжова – НПГ „Д. Талев“ Гоце Делчев
 4. Борислава Петрова Гюрова – ПАГ „Н.Й. Вапцаров“ –  Бяла Слатина 
 5. Анжела Ивайлова Пенчев и Благовеста Венциславова Никленова – ПГТ „Пенчо Семов“ Габрово
 6. Алпер Нури Юмер – ПГИ „Ал. Константинов“ Кърджали
 7. Деря Илхан Хасан – ПГИ „Ал. Константинов“ Кърджали
 8. Рамадан Сали Мустафа – ПГИ „Ал. Константинов“ Кърджали
 9. Александрина Ивова Стефанова – ПГИ Перник 
 10. Ивайло Стефанов Баръмов – Частна ПГ „Банкер“ София
 11. Евелина Банкова Банова – ТГ „Княз С. Търновски – Стара Загора
 12. Сияна Владимирова Кирилова – ПГ „Проф. д-р А. Златаров“ – Видин

Категория „Студенти”:

 1. Атанас Ненков Пенелов – СУ „Св. Кл. Охридски“ София
 2. Нели Йорданова Начева – СА „Д.А. Ценов“ Свищов
 3. Виктория Георгиева Хаджиева – СУ „Св. Кл. Охридски“   – София
 1. Михаил Емилов Димитров – ИУ Варна
 2. Божидара Младенова Кузманова – ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград
 1. Онур Кенан Фикрет – Технически университет Кьолн, Германия
 1. Женя Драгомирова Божилова – УНСС София
 2. Невсе Камбер Арнауд – ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград 
 3. Адриян Валентинов Светославов – УНСС София

Категория „Докторанти“:

 1. Илия Симеонов Атанасов – СУ „Св. Кл. Охридски“ – София
 1. Филип Райчов Иванов – ЮЗУ „Н. Рилски“ Благоевград                                                             
 2. Мария Георгиева Паскалева – „Н. Рилски“ Благоевград     

                                                               

Категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

 1. Светлана Владимирова Иванова – УМБАЛ „Св. Марина“- Варна
 2. Тансу Синан Осман – Tansu Osman Consulting, Кьолн, Германия  

 

Председател на Националното жури:  

                                                                                Проф. д-р ик. н. Нено Павлов

София, 3 юни 2019г.                                  

 

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.