BgEconomist,Конкурс Млад икономист

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.

8 юни , 2022  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.” под надслов „Гласът на младите за силна икономика“ на тема:

„ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти”, „млади специалисти и предприемачи до 35 години”

Първо, категория „Ученици”:

Първо място Тодор Петров КОЛЕВ, Национална търговска гимназия Пловдив

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място Николета Тихомирова КАРЧЕВА,  Финансово- стопанска гимназия ,,Атанас Буров“Хасково

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето място – Рая Петрова ХАНДЖИЕВА,  Национална финансово-стопанска гимназия – София

Грамота Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Холдинг „Стара планина“ , София.

Ива Петьова СПАСОВА, Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“- Монтана

Грамота и Предметна награда – Таблет.

Втора Специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов”– Свищов

Мартин Галентинов Грозев, Национална финансово-стопанска гимназия – София

Грамота и Парична награда – 250 лв. 

Второ, категория „Студенти”

 Първо място – У ЛИНСУАН,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

Грамота и Парична награда – 250 лв.

 Второ място – Александър Жеков ЖЕЛЕВ, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Трето мястоТеодора Веселинова ВЕСЕЛИНОВА,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на  Холдинг „Стара планина“ , София,

Елена Тодорова ТАРАКОВА, УНСС – София  

Грамота и Предметна награда – Таблет

Втора Специална награда на Председателя на УС на Съюза на икономистите в България

Жак Милчев СЕМИЗОВ, Икономически университет – Варна

Грамота и Парична награда – 250 лв

Трето, категория „Докторанти”:

Първо място Йордан Стефанов ЙОРДАНОВ, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – не се присъжда

Трето място –  не се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа специална награда на  Асоциацията на индустриалния капитал в България – Валентина Николаева НИНОВА, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Грамота и Предметна награда – Таблет

Втора специална награда на института за икономически изследвания при БАН – Мина Любомирова Карпузова, Нов Български университет – София

Грамота и парична награда – 250 лв.

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място Марияна Евгениева ЛЮБЕНОВА, Столична дирекция на вътрешните работи – София

Грамота и Парична награда – 250 лв.

Второ място – не се присъжда

Трето място –  не се присъжда

С номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2022 г.” се награждават ученици  и студенти с присъдени над 30 точки:

Категория „Ученици”

 1. Йоана Иванова Иванова – Професионална гимназия по туризъм „Проф д-р Асен Златаров“ – Варна
 2. Ралица Божидарова Костадинова – Търговска гимназия ,,Г. С. Раковски“ – Варна
 3. Ника Руменова Томова – Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – Габрово
 4. Рая Иванова Гъргова – Финансово-стопанска професионалнална гимназия „Васил Левски“ – Монтана 
 5. Християна Йорданова Стефанова – Финансово-стопанска професионалнална гимназия „Васил Левски“ – Монтана 
 6. Дарина Стефанова Петкова – Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“Хасково 
 7. Светослав Ангелов Каменов, Симона Тихомирова Петрова – ПГ „Проф. д-р Асен ЗЛАТАРОВ” – Видин 
 8. Севги Месут Еюб – Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково 
 9. Гьоркем Кадир СмаилФинансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – Хасково 
 10. Ефтелиа Танер Юмер – Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали 
 11. Златиана Красенова Стоименова – Търговска гимназия „ Г. С. Раковски“ – Варна 
 12. Бетина Руменова БорисоваФинансово – стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана

 Категория „Студенти”:

 1. Веселин Иванов Кюранов – Стопанска академия „ Димитър А. Ценов“ – Свищов
 2. Ивана Иванова Маринова – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
 3. Венцислав Янков Янков – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
 4. Валерия Кирилова Арабаджиева – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
 5. Мирела Стоилова Дрянкова, Боряна Пламенова Богданова, Мария Здравкова Цолова – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София

 Категория „Докторанти” и „Млади специалисти“:

 1. Кирил Георгиев Аначков – Висше училище по застраховане и финанси – София
 2. Веселина Петрова Георгиева – Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
 3. Радостина Емилова Юлева – Чучулайна – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
 4. Денис Илмаз Ружди – Дирекция “Инспекция по труда” – Русе

 

                                                            

Председател на Националното жури:

Проф. д-р ик. н. Нено Павлов

София, 11  юни 2022г.

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.