Конкурс Млад икономист

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ на Четиринадесетия Националния конкурс „Млад икономист – 2018.”

6 юни , 2018  

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ на Четиринадесетия Националния конкурс

„Млад икономист – 2018.” под надслов

„Гласът на младите за силна икономика”

 на тема Регионалните диспропорции в съвременна България:

икономически, социални и демографски предизвикателства“.

 Първо, категория „Ученици”:

 Първо място – Есин Мурад,  Професионална гимназия по икономика “Ал. Констнтинов“, Кърджали

Второ място – Силвия Иванова Андреева, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора

 Трето място Георгия Валентинова Кирилова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Трето място – Мирела Господинова Господинова, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора

 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Фондация „проф. д-р В. Гаврийски”- София,

Ния Николаева Валентинова, Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура, Горна Баня

Втора Специална награда на Фондация „Атанас Буров” – София,

Анелия Бисерова Джамбазова, Полина Колева Петкова, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, Русе

Трета Специална награда на  „Атлас Финанс” АД,  Пловдив,

Христо Дамянов Върбанов, Средно училище „Йордан Йовков“ Кърджали

Четвърта Специална награда на  Холдингово дружество „Корпорация за технологии и иновации” АД – Пловдив,

Ивана Ангелова Пунева, Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“  гр. Гоце Делчев

Пета Специална награда на Фондация „проф. д-р Минко Русенов” – Свищов,

Лилиана Драгомирова Димитрова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Второ, категория „Студенти”

Първо място – Георги Янков Георгиев – Университет за национално и световно стопанство, София

Второ място – Здравка Георгиева Башкехайова, Университет за национално и световно стопанство, София

Трето място Беатрис Венциславова Любенова – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на Българска стопанска камара, София,

Теодор Янчев Йорданов, Моника Мирославова Живкова, Икономически университет-Варна

Втора Специална награда на Холдинг „Стара планина” – София,

Златко Антонов Русев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив

Трета Специална награда на Холдинг „Стара планина”, София,

Невсе Камбер Арнауд, Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград

Четвърта Специална награда на Международен панаир Пловдив АД

и Генералния консул на Словакия в България,

 Александра Пламенова Колева, Ива Деянова Ганева, Икономически университет – Варна

 Трето, категория „Докторанти”:

Първо място Силвия Сашева Заркова – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Второ място – Магдалена Вихренова Влахова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София

Трето място – Светлана Руменова Тимофеева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. 

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България,

Калина Лазарова Дурова, Югозападен университет „Неофит Рилски“ –Благоевград

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Второ място –  Марияна Евгениева Любенова, Министерство на финансите, Агенция „Митници“

Първо и Трето място – не се присъждат

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Председателя на УС на Съюза на икономистите в България,

Даниел Димчев Иванов – Банка „Сосиете Женерал Експресбанк“ – Варна

На участниците класирали се на първо, второ и трето място се присъжда грамота и парична награда, а на носителите на специална награда парични или предметни награди.

НАГРАДИ ЗА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ

С номинационна грамота за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2018г.”, класирани с над 30 точки се награждават   следните участници – ученици  студенти:

Категория „Ученици” 

 1. Мелек Баязит Байрям – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 2. Галя Станимирова Караиванова и Кръстина Стефанова Борисова – Професионална агротехническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Бяла Слатина
 3. Николай Венелинов Бошнаков – 9-ва Немска езикова гимназия „Проф. К. Гълъбов“, София
 4. Симона Рускова Иванова – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 5. Анелия Петрова Любенова – ПГ по търговия и ресторантьорство,

     Враца

 1. Христинка Цветанова Семова – ПГ по механизация на селското

      стопанство “П. К. Яворов“,  Гоце Делчев

 1. Лора Детелинова Димитрова – ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“, Русе
 2. Десислава Стоянова Ярчева – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев
 3. Бахар Беркант Джафер и Шадие Елван Хасан – СУ „Йордан Йовков“, Кърджали
 4. Ралица Радославова Николкова, Ванеса Иванова Дочева и Изабела Христова Иванова – ПГ по туризъм „П. Семов“, Габрово
 5. Синтия Георгиева Стоянова – ПГ „Проф. д-р А. Златаров“, Видин
 6. Ина Исаева Доленска и Ивана Велкова Бекярова  – Неврокопска ПГ „Д. Талев“ Гоце Делчев
 7. Деря Илхан Хасан – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 8. Станислава Йорданова Косева – ПГ по туризъм „П. Семов“, Габрово
 9. Мариан Мюмюн Барбарос – СУ „Йордан Йовков“, Кърджали
 10. Онур Айхан Адем – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 11. Десислава Димитрова Гуглева и Фани Димитрова Гуглева – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 12. Христо Стефанов Иванов, Илиана Венциславова Вангелова, Меги

Николаева Стоянова и Александър Христов Мунчев – ПГ по икономика и туризъм, Петрич

 1. Вангелия Вангелова Тютюнарова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“,    

 Гоце Делчев

 1. Емилиян Викторов Стоянов – НФСГ, София
 2. Ивана Илиева Шапкова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев
 3. Юлия Красимирова Петрова – ПГ по туризъм „Ал. Константинов“, Плевен
 4. Айлин Мехмедова Халимова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце

      Делчев

 1. Христина Костадинова Шиндова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“,    
 2. Гоце Делчев
 3. Преслава Мирославова Маринова и Ивана Тошкова Иванова – ПГ

     „Проф. д-р А. Златаров“, Видин

 1. Нора Илиянова Ванкова –  ПГ „Проф. д-р А. Златаров“, Видин
 2. Цветелина Цветанова Божурска – Професионална агротехническа

гимназия „Н. Й. Вапцаров“, Бяла Слатина

 1. Цветелина Ангелова Кехайова – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце

     Делчев

 1. Емира Благоева – Неврокопска ПГ „Д. Талев“, Гоце Делчев
 2. Катерина Георгиева Гюргакова и Евелин Иванова Савова – 

      Неврокопска ПГ „Д. Талев“ Гоце Делчев

 1. Джансу Юсеин Мустафа – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 2. Беркан Феим Хасан – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 3. Синем Сюлейман Муса – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 4. Айсун Осман Фаикова – ПГИ „Ал. Константинов“, Кърджали
 5. Исабел Йорданова Игнатова и Сияна Владимирова Кирилова – ПГ

      „Проф. д-р А. Златаров“, Видин

Категория „Студенти”

 1. Теменуга Георгиева Асенова – УНСС, София
 2. Костадин Стоянов Патрашков и Виктория Ивова Миладинова –

           УНСС, София

 1. Даяна Бисерова Георгиева и Елизабет Бисерова Георгиева – ИУ-

     Варна

 1. Таня Кирилова Илиева, ИУ Виена и Ивона Ивайлова Стоянова, Висше училище по застраховане и финанси, София
 2. Силвия Вълчева Вълчева – Тракийски университет, Стара Загора

      Радостина Емилова Юлева – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград

 1. Илмаз Илмаз Ружди – Висше училище по агробизнес и развитие на

      регионите, Филиал – Русе

 

 

                                               Председател на Националното жури:

                                                             Проф. д-р ик. н. Нено Павлов

София, 6  юни 2018г.                                  

 

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.