BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Форум на СИБ

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 Г.

11 юни , 2021  

Уважаеми дами и господа,
Уважаеми колеги,
Уважаеми млади участници в Националния конкурс “Млад икономист“,

От името на УС на Съюза на икономистите в България и лично от мое име искам да Ви поздравя по случай Деня на икономиста – 11 юни 2021г.!
Приемете най-добрите ми пожелания до всички Вас за много здраве и крепки сили, за да можем като професионална колегия с мъдрост и воля да реализираме стремежа ни да допринасяме за добруването на българския народ и неговия икономически и социален напредък!
Вярвам, че с честното самосъзнание и последователното утвърждаване на по-високите критерии за икономическо знание и за ролята на икономическата наука в нашата страна икономистите ще продължат да работят още по-упорито за по-ефективна икономически, по-справедлива социално и по-благоденстваща България! В условията на световната пандемична криза в последните почти две години пред икономистите се изправят нови предизвикателства за избор на решения и промени, които са на дневен ред.
Нашите усилия като творчески Съюз в тази насока бих искала да представя с обявяването на резултатите от тазгодишния 17-ти Национален конкурс “Млад икономист“, с който младите хора в България изразяват открито и честно идеите си за по-силна икономика.
Представените разработки и есета на 123 участника, сред които ученици, студенти, докторанти и млади специалисти от работещата младеж бяха оценени по Решение на УС на СИБ от Комисия под ръководството на проф.,д.и.н. Нено Павлов в състав Проф. д-р Р.Нейкова, проф.д.и.н. Д.Хаджиниколов, проф.д-р Д.Русчева, доц.д-р В.Царевски, доц.д-р Д.Благоев, доц.д-р П.Желев и проф.д-р Т.Хубенова-Делисивкова.
Имаме удоволствието да обявим имената на 44 победители, наградени с парични, предметни награди и грамоти. Темата на Националния конкурс стимулира размисъла за оценки, изводи и идеи и ние имаме в резултат на труда на участниците интересни, задълбочени и полезни разработки относно поуките от борбата за преодоляване на кризата , предизвикана от КОВИД-19. Благодарим за активността на учениците, студентите, докторантите и млади специалисти, които се включиха и представят достойно своите родни училища, университети и работни места в България!
Поздравяваме победителите в Конкурса с пожелания да бъдат последователни и обществено ангажирани във всички свои по-нататъшни дейности и творчески изяви!
Радващо е, че участниците проявяват активно отношение за оценката на поуките от КОВИД-19 в сферата на икономиката и образованието. Затрогващо е, че в разработките има лична позиция, при това често пъти силно изразено емоционалното отношение към социално-икономическата обстановка и социалните недъзи, което е проява не само на лична, но и на обществено от ангажирана позиция, от което нашето общество силно се нуждае.
Искам да благодаря както на всички участници, така също специално на всички учители, преподаватели, академични научни ръководители, които стимулираха своите ученици, студенти и докторанти да участват в Националния конкурс! Ще се радваме да продължим дискусията за поуките от настоящето и за бъдещето на българската икономика с участието на представители от всички краища на България! Както винаги ще публикуваме на сайта на СИБ представените есета със съгласието на наградените.
Да работим за честта и достойнството на икономическата професия! Нека да продължим да развиваме и утвърждаваме с дейността си най-благородните идеи и въжделения за по-силна икономика на предходните поколения икономисти от учредяването на Българското икономическо дружество в 1895 г. досега!
Ще разчитаме и занапред с мъдростта на поколенията и със стремежите и отговорността на подрастващите млади икономисти да работим за по-справедлива социално и по-развита икономика на България!

Честит Празник на икономистите, скъпи колеги!
С уважение
Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на УС на СИБ
София, 11 юни 2021г

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 Г.

Днес, 11 юни 2021г. в деня на Националния празник на икономистите, Комисия на Съюза на икономистите в България, под ръководството на проф. д-р ик. н. Нено Павлов за оценяване на резултатите на СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ – 2021 Г.”, под надслов „Гласът на младите за силна икономика”  на тема:

„ПОУКИТЕ ЗА КОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯ COVID-19“

обявява следните победители в Националния конкурс за НОСИТЕЛИ НА НАГРАДИТЕ

в категориите „ученици”, „студенти”, „докторанти, „млади специалисти и предприемачи до 35 години” както следва:

Първо, категория „Ученици”:

Първо място – Мария-Катерина Пенкова Чипилева, Национална търговска гимназия, Пловдив

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ мястоБелослава Евгениева Методиева,  Алекс Василев Милчов, Професионална гимназия по икономика, Перник

Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето място – Златиана Красенова Стоименова, Търговска гимназия,   Варна

Грамота Парична награда – 100 лв.

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на „Стара планина“ Холд, София,

Ника Руменова Томова, Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, Габрово

Грамота и предметна награда – Таблет

Втора Специална награда на Фондация „Атанас Буров”, София

Даниел Христов Николов,  Елизабет Руслан Александрова, Национална финансово-стопанска гимназия, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.      

Трета Специална награда на  „Атлас Финанс” АД,  Пловдив

Дарина Стефанова Петкова,  Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“, Хасково

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ, категория „Студенти”

Първо място Веселина Петрова Георгиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ място – Анелия Мирославова Вачева, Икономически университет, Варна

Грамота и Парична награда – 150 лв.

Трето мястоЕлина Любенова Цветкова, Университет за национално и световно стопанства, София

Грамота и Парична награда – 100 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Първа Специална награда на „Стара планина“ Холд, София

Кирил Георгиев Аначков, Университет за национално и световно стопанство, София

Грамота и Предметна награда – Таблет 

Втора Специална награда на Холдингово дружество „Корпорация за технологии и иновации” АД, Пловдив

Виктор Йорданов Големинов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Грамота и Парична награда – 200 лв. 

Трета Специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов”– Свищов

Любимка Гошева Георгиева, Снежина Бисерова Стоянова,  Иван Теодоров Тодоров,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София 

Грамота и парична награда – 200 лв. 

Трето, категория „Докторанти”: 

Първо място Радостина Емилова Юлева – Чучулайна, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

Грамота и Парична награда – 200 лв. 

Второ място Филип Райчов Иванов,  Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на Асоциацията на индустриалния капитал в България – Рая Бисерова Драгоева, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов 

Грамота и Предметна награда – Таблет

Четвърто, категория „Млади специалисти и предприемачи до 35 години”:

Първо място Марияна Евгениева Любенова,  Столична дирекция на вътрешните работи, София

Грамота и Парична награда – 200 лв.

Второ място – Мирослав Людмилов, Фондация „Бизнес иновации за кариерно развитие“ – БИКР

Грамота и Парична награда – 150 лв.

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Специална награда на „Пловдив Тех Парк“ АД, Пловдив,

Йордан Стефанов Йорданов, Жанета Емилова Ангелова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов

Грамота и Парична награда – 200 лв. 

С номинационна грамота за много добро представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2021 г.” с надслов „Младите за силна икономика“ се награждават ученици, студенти и докторанти с присъдени над 30 точки: 

Категория „Ученици”: 

 1. Пламена Мирославова Михайлова, СУ “Бачо Киро“, Павликени
 2. Даяна Динкова Вълкова, Зекие Ереджеб Бейтула, Финансово – стопанска гимназия“ Атанас Буров”, Хасково
 3. Николета Тихомирова, Финансово – стопанска гимназия “Атанас Буров”, Хасково
 4. Гьоркем Кадир Смаил, Финансово – стопанска гимназия “Атанас Буров”, Хасково
 5. Мерилин Иванова Иванова, Финансово–стопанска гимназия „Васил Левски“, Монтана
 6. Андриана Мирославова Караиванова, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали
 7. Виктория Емилова Минчева, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали
 8. Мине Илмаз Ешреф, Финансово – стопанска гимназия “Атанас Буров”, Хасково
 9. Василена Цветанова Василева, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, Варна

Категория „Студенти”:

 1. Васил Енчев Минков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 2. Трифон Павлов Трачев, Габриела Сергеева Чакърова, Румен Петров Тодоров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 3. Кристина Станимирова Петкова, Стилиян Жасминов Патарински, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 4. Михаел Даниелов Михайлов, Катрин Владимирова Иванова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 5. Калина Драгомирова Петрова, Ангел Александров Стоянов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 6. Вяра Бойкова Михова, Симеон Димов Димитров, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 7. Александър Жеков Желев, Спас Николаев Спасов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 8. Ивелина Димитрова Димитрова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 9. Павлина Тодорова Левенова, Ани Илиянова Казъмска, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 10. Веселин Тенков Вълканов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 11. Даниел Иванов Петров, Деница Димитрова Йорданова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 12. Ива Недкова Узунова, Михаела Иванова Монова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 13. Робърт Галинов Ананиев, Радостин Георгиев Панчелиев, Университет за национално и световно стопанство, София
 14. Александър Георгиев Димитров, Университет за национално и световно стопанство, София

Категория „Докторанти” и „Млади специалисти“:

 1. Светлана Руменова Тимофеева, „ХЕЛИОС-ФАРМ” ООД, Дупница
 2. Юсуф Ферад Насуф, БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., София

 

Уважаеми участници в конкурса,                                   

Поради епидемиологичната обстановка в страната предлагаме:

 • За живущите извън София паричните награди и грамотите да бъдат изпратените по пощата на адрес;
 • Всички други наградени да получат паричните и предметните награди в офиса на Съюза на икономистите в България на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. Раковски“ №108, 4 ет., кабинет 420  от 21 до 24 юни 2021г., във всеки работен ден и приемно време от 11.00 до 14.00ч. , след предварително обаждане.

          За контакт: GSM: +359 889 442821,  +359 882 933519;

                                e-поща: unieconom@abv.bg

София, 11.06.2021 г.                                    Управителен съвет на СИБ

           

 

                                  

 

 

                                                   

, , , ,


One Response

 1. plenusa каза:

  Following are some of the potential health benefits of Ashwagandha cialis without a doctor’s prescription

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.