„Регионът се бори със застаряващото население и емиграцията“, каза Ричард Гривъсън от института, който следи региона. Страни като България, Литва, Румъния, Полша, Хърватия и Украйна се очаква да загубят над 20 процента от населението си в трудоспособна възраст до 2045 година.

Имаме недостиг на работна ръка и на Запад, но решаваме въпроса с внос на работна ръка от Източна Европа, посочи икономистът.

Тъй като повечето хора, които напускат Централна и Източна Европа са млади, това води до спад на раждаемостта, допълни Гривъсън. Недостигът на работна ръка вдига заплатите, което пък повишава потреблението в региона, отбелязва институтът в прогнозата си за 2019-2021 година.

По-високите равнища на заплащане обаче биха могли да застрашат външната конкурентоспособност и може чуждестранните инвеститори да обърнат поглед в други посоки, предупреждава институтът.

Регионът изпитва трудности също така заради забавянето на растежа на търсенето от други икономики, като Китай и Германия.  Според прогнозите средният годишен икономически растеж в страните от Източна Европа ще спадне под 3 процента през 2021 година, след като миналата година е бил 4,3 на сто, а тази година се очаква да бъде 3,2 процента.

Средният годишен растеж в страните, които не са част от ЕС, на Балканите, ще се забави до 3 процента до 2021 година, докато миналата година е бил 3,8 на сто, посочва институтът.

Източник: www.dir.bg