Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги,

Тютюнът е едно от най-големите възникващи здравни бедствия в човешката история.

Използването на тютюн причини 100 милиона смъртни случая през 20-ти век. Като най-предотвратимата причина за смъртта, тя убива над 7 милиона души годишно и причинява 1 на 10 преждевременни смъртни случая. Освен това, до 2030 г. годишният брой на смъртните случаи ще се увеличи до 8 милиона души, ако тютюневата епидемия не бъде контролирана.

Използването на тютюн е заплаха за всяко лице, независимо от пол, възраст, раса, културен или образователен произход. То носи страдания, болести и смърт, бедни семейства и национални икономики.

Използването на тютюн струва на националните икономики огромно увеличение на разходите за здравеопазване и намалена производителност. Той влошава неравнопоставеността в здравеопазването и изостря бедността, тъй като най-бедните хора изразходват по-малко средства от основно значение като храна, образование и здравеопазване. Около 80% от преждевременната смърт от тютюна се срещат в страни с нисък или среден доход, които са изправени пред нарастващи предизвикателства, за да постигнат целите си за развитие.

Въз основа на сегашното ниво на тютюнопушенето сред възрастни в България, преждевременните смъртни случаи, дължащи се на тютюнопушенето, се очаква да бъдат повече от 1 милион от 2,1 милиона пушачи, които са живи днес и могат да се увеличат при отсъствието на по-силни политики. България е една от страните най-остро засегнати от тютюнопушенето – едно от първите места  в Европа по пушене на населението и първо място по пушене сред 16-годишните девойки.

При реалната демографска картина на страната тези данни са стряскащи и големият принос на акцизите от пушенето за БВП не могат да покрият директните-материални и индиректните-нематериални разходи свързани с тютюнопушенето, доказани от официалните икономически анализи.

Ежедневно сме свидетели на това, как новите тютюневи изделия агресивно заливат с рекламите и промоциите си, с фалшиви обещания за по-добро здраве и светло бъдеще съзнанието на млади и стари. Жертва на тази заблуда стават и специалисти, експерти, хора на ръководни позиции, които би трябвало да защитават интересите на пациентите и здравето на хората в България.

Член 6 на Рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна гласи: Мерките за цените и данъците са ефективно и важно средство за намаляване на потреблението на тютюн. Всяка страна трябва да … приеме данъчни политики и … ценови политики за тютюневи изделия, така че да допринесе за здравните цели, насочени към намаляване на потреблението на тютюн. Член 15 гласи: Елиминирането на всички форми на незаконна търговия с тютюневи изделия, включително контрабанда, незаконно производство и фалшифициране … са основни компоненти на контрола върху тютюна.

Ефективните данъци върху тютюна не само намаляват тези външни фактори чрез намалено потребление и разпространение, но също допринасят за намаляване на правителствените разходи за разходи за здравеопазване, свързани с консумацията на тютюн.

Данъчните и ценовите политики са широко признати като едно от най-ефективните средства за влияние върху търсенето и по този начин потреблението на тютюневи изделия. Увеличаването на цената на дребно на тютюневите изделия чрез по-високи данъци е единственият най-ефективен начин за намаляване на потреблението и насърчаване на потребителите на тютюн да се откажат.

Данъците върху тютюна като цяло са добре приети – и дори се поддържат от много потребители на тютюн – защото повечето хора разбират, че тютюнът е вреден.

Въпреки че тютюнът е силно пристрастяващ, хората намаляват консумацията си в отговор на повишаване на цената на тютюна. Стотици изследвания от цял свят показват, че на всеки 10% увеличение на цената на тютюна потреблението намалява с между 4% и 8%. Увеличавайки акциза, правителството увеличава цената на дребно на тютюневите изделия, което води до намаляване на потреблението. Важно е правителствата да облагат еднакво всички тютюневи изделия, така че потребителите да не преминават към по-евтини продукти в отговор на увеличение на данъка.

Данъците върху тютюна трябва да се прилагат като част от цялостна стратегия за контрол на тютюна в съответствие с други членове на Рамковата конвенция на СЗО.

От всички нас зависи дали добрите предложения за повишаването на акцизите на тютюневите изделия ще бъдат разгледани, гласувани и приети скоро, за да се превърнат в закони, които се грижат за здравето, или ще бъдат забравени да отлежават с години, до идването на нови правителства, министерства и парламенти.

Д-р Скендер Сила,

Доц. Михаил Околийски

Офис на СЗО в България

София, 04.12.2019 г.

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.