BgEconomist,Конкурс Млад икономист

ОБЯВА ЗА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2020

11 фев. , 2020  

100yearsunwe                   sib2-e1553862873814          Лого ФНТС

  

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В ЧЕСТ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО  НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ОБЯВЯВА

ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

МЛАД ИКОНОМИСТ 2020 г.

ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

НА ТЕМА:

„МОЯТА ИДЕЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА”

Националният конкурс се провежда с подкрепата на Федерацията на научно – техническите съюзи в България и на Университета за национално и световно стопанство

Участници в конкурсапозиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността; студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.

 • Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
 • Докладите трябва да бъдат написани на български език;
 • Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
 • В текста да не се посочва името на автора;
 •  Участниците посочват личните си данни*  на отделна страница:
  • име, презиме, фамилия;
  • местоживеене;
  • адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; email;
  • име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност,  фирма-длъжност, администрация – длъжност;
 • Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;
 • Докладите се представят в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на адрес:  economistbg@gmail.com.
 • Разработките се представят до 17 май 2020 г. на адрес:

гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, ет. 4, офис –  Съюз на икономистите в България от 14.00 ч. до 18.00 ч. от понеделник до петък. За конкурса „Млад икономист 2020г.” или на e-mail: economistbg@gmail.com.

За справка: моб. тел: 0889442821 – секретар, +359 882933519 – сътрудник, +359 887033557 – Председател; +359 882 933 400 – Зам. председател

 • Награди по конкурса: първо, участниците заели първо, второ и трето място в четирите категории  получават парична награда; второ, носителите на специална награда получават предметна или парична награда от отделни фирми и организации, съобразно връзката на разработката с техния предмет на дейност; трето, заелите призовите първо, второ и трето място, и специална награда от всяка категория участници получават грамота; четвърто, на участниците придобили над 30 точки се присъжда сертификат за добро представяне в конкурса.
 • Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.”  ще се състои на 12 юни 2020 г. /петък/,  по повод Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108. 
 • Неполучените на 12 юни 2020 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес;

Условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени и на интернет страницата на СИБ: www.bgeconomist.bg

Настоящите Условия и изисквания са приети на заседание на УС на СИБ на 17.12.2019г.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:

Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2020”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов

Зам. председател на УС на СИБ,  Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2020”

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Зам. председател на УС на СИБ и член на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2020”

София, 31 януари 2020г.

Анотация_Конкурс Млад икономист СИБ_2020

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.