Форуми на СИБ

Отзив за конференцията във Велико Търново

24 фев. , 2014  

Уважаеми проф. Петков,

Уважаема г-жо Стойчева,

 
С настоящото писмо бих искала да изразя благодарността си за поканата и възможността да присъстваме с моите студенти и колеги на организираният от вас форум „Електроснабдяване и рискове пред индустриализацията в регионите“. 
В лично качество бях впечатлена от прямотата и обективността на изложенията, както и от представената реална демографска обстановка. Смятам, че младите хора трябва да бъдат съпричастни към съвременната ситуация и да прозрат дълбочината на проблемите. Това обаче би могло да се случи когато им се представят фактите такива, каквито са. Въпреки, че тенденциите са негативни, крайно време е завършващите студенти и настоящите такива да осъзнаят че не сме в криза, а в демографска катастрофа, а излизането от нея зависи от самите нас. 
Проблемът с енергетиката, привръзката сцялостната инфраструктура и индустриализацията ни предложи теми за дискутиране по време на семинарните занятия и предвид реакцията на присъстващите студенти тематиката остава отворена и със сигурност провокира умовете им. 
Възприела съм тезата, че настоящето е на дребните и средни образовани предприемачи, в която се опитвам да убедя и студентите си. А защо не да постигнат и повече!
Радвам се, че вашата организация и в лично качество проф. Петков са приели каузата информираност, образованост и обективност на данните, за свой дълг и като млад учен я подкрепям изцяло.
 
ас. Мариела Димитрова-Гализова, докторант към катедра „Стопанско управление“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет
 
Пожелавайки Ви здраве, хъс и иновативност,
Мариела Гализова


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.