BgEconomist

Отчетно-изборна конференция на СИБ

5 ян. , 2017  

На 12.12.2016г., от 14.00 часа в зала 3 на НДНТ гр. София, ул. «Раковски» №108 се проведе Отчетно-изборна Конференция на Съюза на икономистите в България.

След проведените дебати и обсъдени предлолжения бяха направени следните съществени промени:

На основание решение на УС на СИБ от комисия в състав проф. Н. Павлов, Е. Узунов и Н. Митанкин беше предложен Проект на промени в настоящия Устав на СИБ, произтичащи от преобразуването на СИБ от ЮЛНС в частна полза в ЮЛНС в обществена полза. Решението Съюзът на икономистите в България да бъде сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и осъществява общественополезна дейност беше прието единодушно от всички присъстващи.

Съгласно Устава  на  Съюза на икономистите Управителния съвет се състои от 13 физически лица. След проведеното гласуване за членове на УС на СИБ бяха избрани следните членове: Венцислав Статев Статев, Димитър Веселинов Хаджиниколов, Евгени Петров Станимиров, Евгений Василев Узунов, Иван Атанасов Попов, Милена Кирилова Филипова,  Начко Цветанов Радев,  Нено Павлов Ненов,  Петър Нейчев Нейчев,  Румяна Николаева Нейкова, Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова,  Милен Стефчов Митков,  Паскал Неделчев Желев.

След отчетно-изборната конференция се проведе заседание на новия Управителен съвет на СИБ, който избра за Председател на УС проф. Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова и за зам. Председатели д-р ик. Петър Нейчев Нейчев, проф.  Нено Павлов Ненов  и  проф. Димитър Веселинов Хаджиниколов. За нов секретар на СИБ бе избран доц. д-р Паскал Неделчев Желев.

Успех и ползотворни дела!

bgeconomist.bg

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.