Предстоящи събития

Отчетно-изборна Конференция на Съюза на икономистите в България

27 окт. , 2016  

До
Членовете
на Съюз на икономистите в България

П О К А Н А
за свикване на Отчетно-изборна Конференция
на Съюза на икономистите в България

Уважаеми колеги,
На 12.12.2016 год. (понеделник) от 13.00 часа в зала 3 на НДНТ гр. София, ул. «Раковски» №108 ще се проведе Отчетно-изборна Конференция на Съюза на икономистите в България при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Отчетен доклад за изтеклия мандат на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България.
Докл.: проф. Кръстьо Петков

2. Отчет на бюджета на СИБ през изтеклия мандат и приемане на Бюджет за новия мандат.
Докл.: проф. Т. Хубенова, Хр. Стойчева

3. Приемане на промени в Устава на Съюза на икономистите в България.
Докладва комисия в състав: проф. Нено Павлов, Евгени Узунов, Николай Митанкин

4. Избор на нов Управителен съвет на Съюза на икономистите в България.
Докладва комисия в състав: проф. Д. Хаджиниколов, проф. Р. Нейкова, проф. Начко Радев

5. Други.

Председател на УС: проф. Кръстьо Петков

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.