BgEconomist,Конкурс Млад икономист

ПЛАН-ПРОГРАМА за подготовката и провеждането на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.“

4 мар. , 2022  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ – 2022

 ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”

 ПЛАН-ПРОГРАМА

за подготовката и провеждането на Осемнадесетия национален конкурс „Млад икономист – 2022 г.“ на тема:

 „ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“

Дата на церемонията по награждаване на участниците: 11 юни /събота/ 2022г., Ден на икономиста (присъствено или онлайн).

 

Работен език на конкурса: български език.

Участници в конкурса – позиция: ученици в средни училища, без ограничения на специалността, студенти, докторанти и асистенти в български  и европейски университети; млади предприемачи до 29 годишна възраст.

За участие в конкурса: Утвърдени с решение на УС на СИБ и публично оповестени Условия и изисквания.

Награди по конкурса: публично обявени парични и предметни награди, придружени с почетни грамоти, приети с решение на УС на СИБ.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

проф. д-р ик.н. Татяна Хубенова – Председател

проф. д-р ик.н. Нено Павлов – Зам. Председател, координатор на конкурса

Проф. д-р Р. Нейкова

Доц.д-р  Д. Благоев, УНСС

Проф. Д. Русчева, ИИИ на БАН

Проф. Г. Ганчев, ЮЗУ „Н.Рилски“

Доц. д-р Петя Данкова – директор на НИИ на Икономически университет-гр. Варна

Доц. д-р М. Велушев, Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски“

По-важни срокове за провеждането на конкурса:

Официално обявяване и откриване на процедурата по провеждането на конкурса: до 10.03.2022г.

Представяне на разработките в два екземпляра на хартиен носител и по електронен път на e-mail: unieconom@abv.bg; economistbg@gmail.com  до 30 май 2022г.;

Определяне на комисията за оценяване на разработките – 20.05.2022г.

Издаване на Заповед за състава на журито, което да изготви и обяви класирането и наградите по конкурса – 23.05. 2022г.

Осигуряване и определяне на персоналните награди на участниците –  6 юни 2022г.

Класиране и информиране на заелите призовите места и носителите на специални награди – 8 юни 2022г. – Публикуване на резултатите на сайта на СИБ.

Срок за оформяне на поканите за официалните гости (при присъствено участие в церемонията) 3 юни 2022 г.                                                                                                                  

Срок за оформяне на грамотите и сертификатите – 8 юни 2022г.

Церемония по награждаване на участниците: 11 юни 2022г.

Изготвяне на рекламен банер на Генералния спонсор (при присъствено участие в церемонията)9 юни 2022г.

                                                               

Изготвяне на сценария за провеждане на официалната церемония по награждаването на участниците (при присъствено и неприсъствено организиране на церемонията) 8 юни 2022г.

Настоящата План-програма е приета на заседание на УС на СИБ на 28.01.2022 г., Протокол № 1/2022г.

 

София, 28.02.2022г.

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.