BgEconomist

Поздравителен адрес от СИБ

6 апр. , 2017  

Уважаеми Г-н Ректор  доц.  д-р  МАРЧЕВСКИ,

Уважаеми Г-н  Декан на Факултет „Финанси“ проф.д-р ЙОРДАНОВ,

Уважаеми Г-н Ръководител на катедра „Финанси и кредит“ проф., д-р ЗАХАРИЕВ,

Уважаеми Членове на Академичното и административно  ръководство на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ –  Свищов,

Уважаеми Студенти и докторанти,

Уважаеми Дами и Господа,

От името на УС на Съюза на икономистите в България  и лично от името на Почетния председател на Съюза проф. Делчо Порязов имаме високата чест да Ви приветстваме за Вашия прекрасен празник – честването на 65 годишния юбилей на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанската академия „Димитър А.Ценов“.

С убеденост изразяваме нашата най-искрена и дълбока признателност за приноса на Стопанска академия за изграждането на висококвалифицирани икономисти –финансисти. Позволете ни заедно с Вас да отдадем почитта си към поколенията учени-творци, преподаватели, стопански дейци, управленци и професионалисти икономисти, които като Ваши възпитаници от създаването на Висшето търговско училище досега са допринесли с цялата си съзидателна дейност за развитието и изграждането на българската икономика и нейната финансово-икономическа система!

Със знанието и професионализма на квалифицираните икономисти и финансисти – възпитаници на катедра „Финанси и кредит“,  Стопанска академия е допринесла съществено за напредъка в стопанската история на България досега и има мисията да допринася за стопанския възход и в бъдеще. На съвременния етап ние подкрепяме Вашите усилия да се реализират стратегическите задачи за развитие на Стопанска академия „Д. А. Ценов“  като едно от водещите за страната икономически висши училища, създаващо качествени и добре подготвени кадри  за сложните процеси на управление на съвременната финансова система и финансови отношения, както и за интеграцията на България в ЕС и в глобалната икономика.

Съюзът на икономистите в България  изразява убедеността на своите членове, че с гордост и достойнство българската общественост трябва да засвидетелства признанието към историческата роля на Стопанска академия и нейните строители – преподаватели и възпитаници за издигането на ролята на финансовата наука в България  и за непрекъснатото издигане на приносите й за развитието на българската икономика. Приносът на българската финансова школа, изграждана в Стопанска академия,  исторически потвърждава ролята на икономиката на знанието за стопанския напредък на нашата страна.

Като Ваш партньор в научни и научно-приложни инициативи ние с благодарност трябва да подчертаем също така, че от началото на възникването му като Българско книжовно дружество и в новата си история от 60-те години на ХХ век и понастоящем Съюзът на икономистите в България дължи много за развитието си като професионално творческа организация на възпитаници, учени и стопански дейци, които са част от историята на Стопанска академия и на катедра „Финанси и кредит“.

Позволете ни да Ви уверим, че Вашият празник ни дава повод да изразим убедеността си, че съвместното сътрудничество между Съюза на икономистите и Стопанска академия има не само своите дълбоки корени и традиции, но има и бъдещи възможности, за да работим за по-нататъшен стопански напредък на България чрез утвърждаване на ролята на икономическата наука в интерес на повишаване на социално-икономическото благоденствие на нашия народ!

Духът на творчески съзидателното начало в името на стопанския напредък на България е неизменно присъщ на възпитаниците на Стопанска академия!  По случай Юбилейния празник пожелаваме на всички Вас Стопанска академия  с чест да продължи възрожденската мисия на първоучредителите си и на своя патрон и дарител Димитър Ценов в името и за целите на добруването на българския народ!

Пожелаваме напредък и нови творчески успехи на Академичната колегия и на подрастващото младо поколение икономисти-финансисти в изпълнението на отговорната стратегическа мисия на Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов като образователна и академична институция с национално и международно значение.

7 април 2017 г.                                    С уважение:  Татяна Хубенова,                                                                                                                                                      Председател на Съюза на икономистите в България

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.