BgEconomist

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

13 апр. , 2022  

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

За 70-годишния юбилей на катедра „Финанси и кредит“ на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

УВАЖАЕМА Г-ЖО РЕКТОР ПРОФ. Д-Р  БОЖИНОВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д-Р ПРОДАНОВ,

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АСИСТЕНТИ, ДОКТОРАНТИ,

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“,

СКЪПИ КОЛЕГИ!

От името на УС на Съюза на икономистите в България имам удоволствието да Ви честитя юбилейната 70-годишнина на катедра „Финанси и кредит“. Поздравяваме Ви най-сърдечно Вас и във Ваше лице цялата академична колегия на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ за творческите Ви усилия предано  и отговорно да следвате благородния Ви дълг да образовате младите поколения на България и да допринасяте за развитие на икономическото образование и наука.

Съюзът на икономистите в България дължи специално признание на колегията на катедри „Финанси и кредит“ на Стопанска академия за участието и обществената ангажираност в управлението и дейността на Съюза като творческа организация на икономистите в полза на добруването на българската икономика и държавност. Особен принос в историята на Съюза имат плеядата икономисти от Свищовската финансова школа като.д-р Минко Русинов, проф. Делчо Порязов, акад.Иван Стефанов, проф.Тодор Владигеров, проф.д-р Цветан Коцев, проф.д-р Радко Радков. Заслужили са високо признание за работата си съвместно със СИБ и нашите  съвременници – ръководители и преподаватели в Стопанска академия като проф. Методи Христов, проф. Велчо Стоянов, проф д-р ик. н. Атанас Дамянов, проф.Нено Павлов, проф.д-р М.Божинова, проф.Румяна Нейкова, проф.д-р Андрей Захариев, доц.д-р Иван Марчевски, и др. Благодарение на активното участие на академичната колегия на Стопанска академия Съюзът на икономистите вече десетилетия се развива като форум за обществени и творчески дискусии в полза на българската икономика и нейното по-добро управление.

Обръщаме се към Вас с най-високо признание и благодарност за приноса на Катедра „Финанси и кредит” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”  за развитието и утвърждаването на Свищовската финансова школа като водеща за развитието на българската финансова наука и образование. От създаването на Катедрата с ръководител на катедрата – проф. д-р. Минко Русенов досега колегията на Катедрата дава пример за последователно утвърждаване на качествените критерии за развитие на финансовата наука и образование в отговор на потребностите на социално-икономическото ни развитие.

С висок професионализъм, творчески ентусиазъм и упорита последователност колегията на Катедра „Финанси“ под егидата на академичното ръководство  на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ изпълнява благородната си мисия да проправя пътя на висшето финансово образование и наука в страната ни. През годините от основаването си до днес катедра „Финанси и кредит” е дала на Академията и на България редица именити учени и стопански дейци, както и впечатляваща по обем и качество научна и образователна литература, и хиляди дипломирани специалисти-финансисти в бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Юбилеят на Катедра е прекрасен повод да изтъкнем творческата зрелост на цялостната дейност на поколенията преподаватели и асистенти и да подчертаем успехите в образователен план – хилядите студенти, завършили специалност „Финанси” и магистърските програми към катедрата, международната програма за двойна диплома „International Financial Management”, докторската програма „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)” и др. Огромната част от възпитаниците на финансовата катедра са се реализирали успешно, заемайки високи длъжности в български и международни компании и институции.

В научен план Катедрата има безспорно завоювано признание в парньорствата й с академичната колегия от български и чуждестранни научни институции със завоюването на водещото си място по брой публикации и цитирания в научните бази Scopus и Web of Science, със значителната по обем и качество научна продукция на основния състав на катедрата и докторантите към нея.

Убедени сме, че преподавателите и асистентите на катедра „Финанси и кредит“ заедно с  колегите от останалите катедри и занапред ще допринасят за високия престиж на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и нейните възпитаници.  Вярваме, че академичната Ви колегия ще продължи да утвърждава най-добрите традиции в съчетание със съвременните изисквания в подготовката на стопански и управленски кадри за България в отговор на интересите на страната и обществото.

Пожелаваме Ви много здраве и много нови творчески успехи!

Честит юбилей, скъпи колеги!

                                                          Проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

                                                           Председател на Управителния съвет на СИБ

София, 8 април 2022г.

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.