BgEconomist

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

19 май , 2022  

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА 70-ТАТА ГОДИШНИНА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

ОТ СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДО РЕКТОРА НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА

НАЦИОНАЛНО И

СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Г-Н ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ДО ДЕКАНА НА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ

НА УНСС

Г-Н ПРОФ. Д-Р РУМЕН БРУСАРСКИ

ДО СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ,
СЛУЖИТЕЛИТЕ И

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС

УВАЖАЕМИ Г-Н РЕКТОР ПРОФ. Д-Р  ДИМИТРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЕКАН ПРОФ.Д-Р  БРУСАРСКИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       Съюзът на икономистите в България честити 70-та годишнина на Финансово-счетоводния факултет на УНСС с най-дълбока признателност към историческия принос на поколенията български икономисти, които като  университетски преподаватели и учени – изследователи са развивали,  развиват и утвърждават и днес високите критерии на теоретико-методологическите постижения и практическо-приложната полезност на финансово-счетоводната наука. Академичната колегия на всички катедри на Финансово-счетоводния факултет с неизменна последователност и честна посветеност на развитието на финансово-счетоводните наука и образование са работили и допринасят за подготовката на висококвалифицирани кадри за стопанското управление на българската икономика. 

       С благодарност и признателност трябва да отбележим и приноса на академичната колегия на Финансово-счетоводния факултет на УНСС да бъде творческа благодатна среда за  подготовката и израстването на високо професионални кадри за държавното управление и институции на България и за българската икономика. Трябва да подчертаем, че УНСС си завоюва авторитета на най-престижна институция за финансово-счетоводно образование благодарение на многото бележити имена на преподаватели и възпитаници на Финансово-счетоводния факултет, които са работили и сега работят за укрепването на българските институции в интерес на социално-икономическото развитие.

       Във Ваше лице поздравяваме академичната общност и възпитаниците на Финансово-счетоводния факултет на УНСС за благородните усилия и достойни научни постижения за запазване и утвърждаване на най-добрите традиции на финансово-счетоводната наука, както и за последователната Ви работа за квалификацията на подрастващите поколения!

        Позволете ни да засвидетелстваме  от името на Съюза на икономистите в България признанието и благодарността ни към колегията на Финансово-счетоводния факултет, също така с поглед към историята до наши дни, към ректорите, деканите, завеждащите катедри, преподавателите и студентите  за  активното участие и приноса им към дейността на Съюза на икономистите в България. С признателност пазим светлата памет на бележитите представители на финансово-счетоводната наука, като създателят на първата катедра по счетоводство в България проф. Димитър Добрев, който заедно с проф. Стефан Бобчев основават „Свободен университет за политически и стопански науки“, сега УНСС, на проф.Тодор Владигеров, проф. Коста Пергелов, проф. Тотю Тотев, проф. Георги Петров, проф. Белчо Белчев, проф.Делчо Порязов, проф. Иван Душанов, проф. Христина Вучева и др. колеги, които с отговорността си към времето, в което са живели всеотдайно са участвали в дейността на Съюза. Благодарност изказваме на всички членове от академичната колегия на УНСС, които са допринесли и сега допринасят в творчески дискусии и научни форуми Съюзът на икономистите достойно да пренесе през годините духа на учредителите му като дружество на икономисти и финансисти, които всеотдайно работят за добруването на българския народ.

      Поздравяваме всички Вас и академичната колегия на Финансово-счетоводния факултет на УНСС за професионалната Ви посветеност за утвърждаването и укрепването на най-високите критерии в икономическото образование и наука в България, както и за издигането на международния престиж на българската колегия от финансисти, счетоводители и одитори в международния научен обмен и сътрудничество както в ЕС и с други трети страни!

        Честит Юбилей скъпи колеги!

 

Проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова

                                                                            Председател на УС на Съюза на икономистите в България

София, 20 май 2022г.

 

, , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.