BgEconomist

Поздравление на председателят на Съюза на икономистите в България

23 май , 2020  

sib2-e1553862873814

Уважаеми членове на СИБ,

Уважаеми колеги,

Нека да ни бъде честит  24 май  –  Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Нека да бъдем верни и последователни в утвърждаването на българската просвета, духовност и култура и достойни продължители на делото на просветителите  в наше време!

Съюзът на икономистите в България с историята си доказва, че чрез книжовността много достойни български икономисти са допринесли и дават тласък за икономическия напредък и развитие на нашия народ!  

Днешният празник на книжовността е чудесен повод да отдадем почит на два от най-уважаваните университети в България, които са наша духовна ценност като средища на икономически знания – УНСС и Икономическия университет – гр. Варна в чест на техния 100-годишен юбилей !

Признателни сме към приноса на стотиците хиляди преподаватели и възпитаници на тези университети и оценяваме високо отговорността, която съвремието ни предявява към икономиката и икономистите!

Пандемията COVID-19 оказва не само значително въздействие върху икономиката, но ще обуславя значителни системни промени в съвременната човешка цивилизация чрез преосмисляне на взаимовръзката между стопанския растеж, човешкото здраве, защитата на социалните права и създаването и запазването на устойчиви публични и частни блага.

Дигиталната трансформация протича с ускорени по принуда темпове, особено в образованието. Предстои да приключи 16-тият Национален конкурс “Млад икономист“, в който тази година СИБ ангажира младите хора в България да направят свои анализи и оценки за дигиталната трансформация в нашата страна. Очакваме интересни идеи и оценки.

Изправени сме пред нови предизвикателства по отношение на редица икономически процеси, които правят необходимо икономическата политика да разчита на все по-високо качество на грамотността на българския народ и на знанията, особено на нови и адекватно преосмислени  икономически знания.

Безспорно е, че както на човека като индивид, така и на обществото като цяло  ще бъдат нужни нови знания за икономиката и нейното функциониране.   Благодарение на съзидателните усилия на поколения българи – народни просветители и учители  овладяването на знания и книжовността винаги са допринасяли за добруването на нашия народ!

Нека 24 май ни стимулира да бъдем  верни  на идеалите на българските книжовници и просветители чрез буквите и знанията да пазим духовността!

Знанието е  сила и нека да бъдем достойни пазители и продължители на българската просвета, книжовност и култура!

Приемете най-добрите ми пожелания за здраве и творчески успехи по повод най-светлия български празник 24 май!

Нека да пребъде делото на братята Кирил и Методий !

София, 23 май 2020г.                Проф. д-р Татяна Хубенова

Председател на СИБ

Поздравление за 24 май-2020СИБ

 

 

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.