BgEconomist,Предстоящи събития,Форум на СИБ

Покана за конференция

2 дек. , 2019  

Федерация на научно техническите съюзи, Съюз на икономистите в България и Коалиция за живот без тютюнев дим най-учтиво канят автори на научни изследвания и анализи, представители на държавни и международни институции и неправителствени организации да вземат участие в Международна научно-практическа конференция Повишаване на акцизите на тютюневи и свързани с тях изделия и ограничаване на незаконната им търговия, като част от политиките за подобряване на общественото здраве в България
Под патронажа на Световна здравна организация, Министърпредседателя на Република България, Комисията по бюджет и финанси на 44-тото Народно събрание, Министерство на здравеопазването и
Министерство на финансите, (очакваме потвърждение)
която ще се състои на 4 декември, сряда от 10:00 ч. до 16:00 ч., в София,
сградата ФНТС на ул. „Раковски“ № 108
Рамковата конвенция (РККТ) е първият международен договор, сключен под егидата на Световната здравна организация (СЗО). Всички държави членки на ЕС са правно обвързани с прилагането на Конвенцията. Член 6 категорично изисква от страните да приемат данъчни и ценови политики за намаляване потреблението на
тютюневи изделия, като изрично е посочено използването на механизмите за държавно регулиране на цените в посока на тяхното повишаване чрез механизма на акцизната политика. Чрез Конвенцията се признава повишаването на цените на тютюневите изделия като основен и най-ефективен метод за намаляване на тяхното търсене и разпространение.
Нанесените щети за България от незаконната търговия с тютюневи изделия за последните 10 години са около милиард и половина лева по данни на УНСС (2019, „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране“, проф. Димитър Димитров). Проблемите, които възникват от незаконната търговия с
тютюневи изделия са здравни, социални и се свързват с други престъпления“.

„3,8% е нивото на незаконната търговия с цигари за първото тримесечие на 2019 г., което е намаление с 0,6 % от последното тримесечие на 2018 г. и с 2% спрямо същото тримесечие на 2018 г. Това показват резултатите от проведеното от „Инициативата срещу незаконната търговия“ изследване за тенденциите и нивата
на незаконна търговия с цигари от проучването на празните опаковки“.
Същевременно остава открит въпросът защо България не предприема стъпки за ратифициране на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към РККТ на СЗО.
Конференцията включва следните тематични направления:
● Увеличаване акциза на тютюневите изделия
● Ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия.
В работата на конференцията са поканени да вземат участие експерти, ангажирани в тези направления, да представят доклади, изясняващи проблематиката, приложимите политики и нужните стъпки за постигане на трайно ограничаване на тютюнопушенето в България и ЕС.
Работни езици на конференцията са български и английски.
Конференцията се изпълнява с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания чрез проект на Коалицията за живот без тютюнев дим и няма такса за участие. Конференцията ще бъде отворена за гости от академични, държавни, научни и неправителствени организации, както и за широката общественост и медиите, след предварително попълнена Регистрационна форма, в срок до 15.11.2019 г.
Не се допускат представители на тютюневата индустрия, както и финансирани или по друг начин свързани с нея участници, съгласно чл. 5.3 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация: „При изработването и прилагането на техните политики за обществено здраве по отношение на контрола на тютюна, страните-членки трябва да предприемат действия, които да предпазват тези политики от търговските и други интереси на тютюневата промишленост при спазване на  ационалното законодателство“.
Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в обособено издание в електронен и печатен (подлежи на потвърждение) формат.
Попълнените заявки за участие с резюме да бъдат изпратени на адрес:
coalition.bezdim@gmail.com до 01.11.2019 г. Всяка заявка трябва да съдържа кратко представяне на предложения научен доклад, вкл. използвана методика, основни източници и ключови резултати/препоръки на доклада, в размер до 300 думи.
Авторите на одобрените доклади ще получат потвърждение до 15.11.2019 г.
Изискванията за отпечатване на докладите ще бъдат приложени допълнително.
Докладите се приемат на български или на английски език.
За повече информация относно условията, изискванията, формите за участие и публикуването на докладите, свържете се с нас на: coalition.bezdim@gmail.com и
0899 72 70 35.

Програма Конференция Акцизи_4.12.2019_БГ

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.