BgEconomist

ПОКАНА за участие в дискусия на тема „Концесия, публично-частно партньорство – в търсене на истината“

6 юни , 2017  

Започна обсъждането в парламентарните комисии на законопроекта за концесиите във връзка с транспонирането на директива 2014/23  след ветото на Президента. Целта на дискусията е да се дискутират и обобщят препоръки към законодателите за спазване на базови принципи за защита интересите на обществото, държавата/общините и частния бизнес с цел осигуряване:

 • привличане на местния и чуждия бизнес за подпомагане икономическия растеж на националната икономика и увеличаване благосъстоянието на населението;
 • защита на националните интереси и ограничаване разхищение на публични средства и на корупцията;

Ще бъдат засегнати следните теми:

 • Концесиите и публично-частното партньорство в документите на Европейския съюз и в международната практика;
 • Принципи в прилагането на концесиите и публично-частното партньорство, като:
  • защита на публичната собственост;
  • баланс на интересите на публичната власт и бизнеса;
  • защита на икономическата сигурност на държавата;
  • /оценка ефективността на публичните разходи;
  • публичност и прозрачност;
  • справедливост по отношение на отговорности и задължения;
 • Управление, контрол и мониторинг;

 

В дискусията са поканени да вземат участие експерти от Правителството и Парламента, СИБ, УНСС, неправителствени организации, БСК, КРИБ, Асоциация на индустриален капитал, специалисти и журналисти.  Въведение в темата ще бъде направено от д-р Александър Трифонов – експерт и автор на книги и публикации в тази област.

Дискусията ще се проведе на 16 юни 2017 година в зала № 3 на Научно техническите съюзи, ул. Раковски №108, етаж 2,  зала 3.    от 15,00 часа.

В приложение – проект на обръщение към законодателите, което да бъде обсъдено, прието и впоследствие изпратено на Парламента, парламентарните комисии, парламентарните групи и МС за подпомагане  обсъждането на законопроекта.

За потвърждение за участие, изказване или изпращане на становища на ел. поща на СИБ: :unieconom@abv.bg

Благодарим предварително за проявения интерес.

www.bgeconomist.bg

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.