BgEconomist,Конкурс Млад икономист

ПОКАНА

20 апр. , 2022  

Съюзът на икономистите в България обявява Конкурс сред младите хора за разработването на тема по проблемите на Зелената икономика като настояще и бъдеще в развитието на съвременна България и в Света като цяло. Съорганизатор на Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

Конкурсът е открит за състезание и награждаване на победители в следните категории: ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи.

За участие в НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС се изисква представянето на есе или доклад по избрана от самите участници проблематика на Зелената икономика и нейната научно-приложна и практическа реализация. С авторова разработка в Конкурса могат да участват както самостоятелно отделни кандидати с обем на текста не по-малко от 15 стандартни страници, така също и колектив от двама до трима участника като съавтори с обем на текстта не по-малко от 25 стандартни страници.

Участниците имат свободата да избират сами темата на разработката за Конкурса. Примерни теми могат да бъдат препоръчани в следните области:

  • Държавата и бизнеса в условията на преход към Зелената икономика: заинтересованост и стимули за промяна.
  • Развитие на Зелената икономика в отделни сектори и икономически дейности.
  • Отражението на прехода към Зелена икономика върху образованието, професионалното обучение и избора на професия.

 

УКАЗАНИЯТА ЗА ОФОРМЯНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ И ПО-ПОДРОБЕН СПИСЪК ОТ ТЕМИ ЗА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА СА ПУБЛИКУВАНИ В ОБЯВАТА ЗА КОНКУРСА НА САЙТА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – Указания за участие в конкурса

 

Участниците предават разработките си едновременно по електронен път на e-mail: economistbg@gmail.com  или unieconom@abv.bg , както и по поща на адреса на СИБ гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ – 30 МАЙ 2022 ГОД.

Тържественото връчване на наградите на победителите в Конкурса е на Деня на икономиста 11 юни 2022 год.

Организационният комитет на Националния конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ 2022 пожелава на всички участници ученици, студенти, докторанти, млади специалисти и предприемачи успешна творческа работа в търсенето на нови решения в предизвикателствата на прехода към Зелена и климатично неутрална икономика!

POKANA ML.IK.2022_001

От Организационния комитет

, , , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.