Потреблението БГ, ЕС evro-1

Икономически форум

Потреблението на глава от населението в България е наполовина от средното за страните членки на ЕС.

18 дек. , 2019  

Потреблението на глава от населението в България е малко над наполовина на средното за страните членки на ЕС. Според статистиката на Евростат, фактическото индивидуално потребление (ФИП) у нас възлиза на 56% при 100% средно за Европейския съюз. Това ни поставя на последно място по този показател.

Резултат с изображение за румен гълъбинов
На обратния полюс е Люксембург със 134%. Фактическото индивидуално потребление (ФИП), изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), измерва материалното благосъстояние на домакинствата. Данните, публикувани от статистическата служба на ЕС Евростат, са базирани на ревизираните паритети на покупателната способност (ППС) и на последните актуални данни за БВП и населението. Равнището на ФИП на човек от населението е най-високо в Люксембург – 34%, следвана от Германия – 20% над средното за ЕС-28 ниво. Австрия, Дания, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство, Финландия, Швеция и Франция отчитат нива между 7 и 17% над средното равнище за 28-те страни в ЕС. ФИП на човек от населението за четиринадесет държави членки варира до 30% по-ниско от средното равнище за ЕС-28.Потреблението на глава от населението в България е наполовина на средното за страните членки на ЕС..
 В Италия, Ирландия, Кипър и Испания равнищата на ФИП на човек от населението са до 10% под средното за ЕС-28, като в Литва, Португалия, Чешката република и Малта са от 10% до 20% по-ниски, а в Словения, Гърция, Полша, Естония, Словакия и Румъния – от 20% до 30% по-ниски от средното равнище за ЕС.

Четири държави членки бележат ФИП на човек от населението повече от 30% под средното за ЕС равнище. Латвия, Хърватия и Унгария имат от 30% до 40% по-ниско равнище, а България има над 40% по-ниско равнище на този показател от неговото средно ниво за държавите от ЕС. БВП е основният измерител на икономическата активност. През 2018 г. БВП на човек от населението, измерен в СПС, е в границите от 51% на последната България до 261% в Люксембург спрямо неговата средна величина в 28-те страни членки на ЕС.

 

Румен ГЪЛЪБИНОВ

, ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.