BgEconomist,Конкурс Млад икономист,Предстоящи събития,Форум на СИБ

Какви са поуките за икономиката и образованието от пандемията Covid-19?

5 май , 2021  

Уважаеми участници в Национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ 2021, напомняме ви, че очакваме вашите Доклади за конкурса до 26 май 2021 г. в два екземляра на хартиен носител на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г.С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, ет. 4, стая 420 – За конкурса „Млад икономист 2021г.” както и по електронен път на адрес: unieconom@abv.bg

Темата на седемнадесетия национален конкурс МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” е „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„

Участници в конкурса могат да бъдат ученици в средни училища, без ограничения на специалността, студенти /бакалавър, магистър/, докторанти и асистенти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип с една разработка;
Докладите трябва да бъдат написани на български език;
Пълният текст на разработката следва да бъде до 10 стандартни номерирани компютърни страници, вкл. фигурите и таблиците;
В текста да не се посочва името на автора;
Участниците посочват личните си данни* на отделна страница:
име, презиме, фамилия; местоживеене; адрес за кореспонденция, телефон, мобилен телефон; e-mail; име и адрес на средното и висше училище, факултет, форма на обучение /редовна, задочна/, специалност, фирма-длъжност, администрация – длъжност;
Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване;

За справка: тел. 02 9871847; моб. тел: 0877 011 710; 0889 442 821

Церемонията по тържественото награждаване на участниците в конкурса „Млад икономист 2020г.” ще се състои на 11 юни 2021 г. /петък/, по повод честването на Деня на икономиста, в гр. София, зала 4, Национален дом на науката на техниката, ул. „Г. С. Раковски” 108.

Неполучените на 11 юни 2021 г. награди могат да бъдат потърсени в офиса на СИБ, на посочения по-горе адрес.

*Личните данни ще се използват само и единствено за целите на конкурса и няма да бъдат предоставени на трети лица.

От името на Организационния комитет:
Проф. д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на УС на СИБ и на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”

Проф. д-р ик.н. Нено Павлов
Зам. председател на УС на СИБ, Гл. координатор на конкурса „Млад икономист 2021”

Д-р ик. инж. Петър Нейчев
Зам. председател на УС на СИБ и член на Организационния комитет на Конкурса „Млад икономист 2021”

АНОТАЦИЯ- Национален-Конкурс-СИБ-МЛАД-Икономист-2021

, , , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.